Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος
admissions@myunifind.com

Οικονομικές Πληροφορίες

Εισαγωγή

Η τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι μια από τις σημαντικότερες και συχνά μεγαλύτερες επενδύσεις που μπορεί να κάνετε στη ζωής σας, τα δε προνόμια και τα οφέλη της διαρκούν χρόνια μετά αφότου έχετε λάβει το πτυχίο σας. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας θέλει να βοηθήσει εσάς και την οικογένειά σας να εξοικειωθείτε με την οικονομική πολιτική μας, και να ξεπεράσετε τυχόν περιπλοκές που μπορεί να προκύψουν.

Κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να σας βοηθήσουμε να μπορέσετε να καλύψετε τις οικονομικές απαιτήσεις της εκπαίδευσή σας. Τα Δίδακτρα και Χρεώσεις του Πανεπιστημίου Λευκωσίας διατηρούνται πάντα σε λογικά επίπεδα. Το Πανεπιστήμιο, προσφέρει επίσης Υποτροφίες-Οικονομική Ενίσχυση. Επιπλέον, σε περίπτωση αποχώρησης από το Πανεπιστήμιο υπάρχει Πολιτική Επιστροφής Διδάκτρων. Φοιτητές με οικονομικές οφειλές προς το Πανεπιστήμιο δεν θα μπορούν να λάβουν βαθμούς, αναλυτικές βαθμολογίες ή άλλα έγγραφα μέχρι να διευθετηθούν όλες οι οικονομικές τους υποχρεώσεις.

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας είναι από τα λίγα Πανεπιστήμια στην Ευρωπαϊκή Ένωση που υιοθετεί το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Ακαδημαϊκών Μονάδων (ECTS), και επίσης κατέχει το σήμα «Παράρτημα Διπλώματος» (Diploma Supplement). Τα δίδακτρα υπολογίζονται με βάση τα ECTS, με τα οποία εγγράφεται ένας φοιτητής κάθε τετράμηνο, και που είναι μια σαφής μέθοδος υπολογισμού των διδάκτρων.

Οικονομική Βοήθεια/Υποτροφίες

Το Πανεπιστήμιο προσφέρει υποτροφίες και οικονομική ενίσχυση σε προπτυχιακούς φοιτητές πλήρους φοίτησης (30 ECTS/τετράμηνο), υπό τη μορφή υποτροφιών ακαδημαϊκής επίδοσης, οικονομικής κατάστασης, αθλητικών υποτροφιών, καθώς και προγράμματα εργασίας-σπουδών στην πανεπιστημιούπολη.

Υποτροφίες Ακαδημαϊκής Επίδοσης

1. Βάσει Προηγούμενων Επιδόσεων – Οι φοιτητές, κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους φοίτησής τους στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, μπορεί να είναι υποψήφιοι για υποτροφία με βάση τον γενικό βαθμό στο Απολυτήριο Λυκείου, ή με βάση τον γενικό βαθμό (GPA), στην περίπτωση φοιτητών με μεταφερόμενες πιστωτικές μονάδες.

2. Βάσει Ακαδημαϊκών Επιδόσεων στο Πανεπιστήμιο – Από το δεύτερο έτος και μετά, και κάθε τετράμηνο, η υποτροφία υπολογίζεται με βάση την επίδοσή τους στο Πανεπιστήμιο, όπως πιο κάτω:

ypotrofies

 • Οι φοιτητές που διεκδικούν αυτή την υποτροφία θα πρέπει:
 • Να είναι πλήρους φοίτησης (30 ECTS/τετράμηνο)
 • Να συμπληρώσουν τουλάχιστον 30 credits/60 ECTS στο Πανεπιστήμιο και
 • Να ήταν εγγεγραμμένοι στο προηγούμενο τετράμηνο
Αθλητικές Υποτροφίες

Φοιτητές που συμμετέχουν ενεργά στις αθλητικές ομάδες του Πανεπιστημίου δικαιούνται να διεκδικήσουν αθλητικές υποτροφίες. Το ποσοστό της κάθε υποτροφίας καθορίζεται μετά από σχετική αίτηση και αφού γίνει η επιλογή. Η κατηγορία του αθλήματος, καθώς και η συμβολή του φοιτητή ή της φοιτήτριας στις διάφορες αθλητικές και άλλες δραστηριότητες του Πανεπιστημίου, θα καθορίσουν το ποσοστό της υποτροφίας.

Βοήθεια Βάσει Οικονομικών Αναγκών

Η βοήθεια βάσει οικονομικών αναγκών δίνεται υπό τη μορφή υποτροφίας, ανεξαρτήτως ακαδημαϊκών επιδόσεων. Το ύψος της υποτροφίας καθορίζεται από την αποδεδειγμένη ανάγκη οικονομικής βοήθειας σε:

 • Φοιτητές που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα
 • Φοιτητές που προέρχονται από πολύτεκνες οικογένειες (4 παιδιά και άνω)
 • Οικογένειες με δύο ή περισσότερα παιδιά στο Πανεπιστήμιο το ίδιο τετράμηνο
 • Για άλλους κοινωνικοοικονομικούς λόγους
Ακαδημαϊκή οικογένεια του Πανεπιστημίου Λευκωσίας

Οι απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και του Intercollege που επιθυμούν να εγγραφούν σε δεύτερο πτυχίο στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας είναι δικαιούχοι ποσοστού υποτροφίας 15% για τη διάρκεια των σπουδών τους.

Απασχόληση στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Υπάρχει περιορισμένος αριθμός εργασιακών θέσεων, μερικής απασχόλησης, για φοιτητές που επιδεικνύουν εξαιρετική ακαδημαϊκή επίδοση αλλά και εμπλέκονται σε επιπλέον δραστηριότητες. Οι ώρες εργασίες αντιστοιχούν σε υποτροφία, με την μορφή μείωσης στα δίδακτρά τους. Οι διαθέσιμες εργασίες ανακοινώνονται στην αρχή του τετραμήνου, και οι λεπτομέρειες αναρτώνται στην κεντρική ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου και στο Intranet.

Προπληρωμή των Διδάκτρων

Όλοι οι φοιτητές που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση (φοιτητές που δε χρειάζονται θεώρηση εισόδου, visa, για να εισέλθουν στη χώρα), και προπληρώσουν το συνολικό ποσό των διδάκτρων του τετραμήνου, πριν την καταληκτική ημερομηνία της περιόδου προσθαφαίρεσης μαθήματων (2 βδομάδες μετά την έναρξη των μαθημάτων 139 για το χειμερινό και εαρινό τετράμηνο και 1 εβδομάδα μετά την έναρξη του καλοκαιρινού τετραμήνου), λαμβάνουν ποσοστό μείωσης της τάξεως του 4%. Η μείωση υπολογίζεται στα καθαρά δίδακτρα (στο ποσό των διδάκτρων που διαμορφώνεται μετά από υποτροφία που πιθανόν να έχουν).

Όροι και Προϋποθέσεις
 • Οι αιτητές οικονομικής βοήθειας/υποτροφίας πρέπει να υποβάλουν Αίτηση Εισδοχής σε πτυχιακό πρόγραμμα σπουδών για πλήρη φοίτηση και να πληρούν τα κριτήρια εισδοχής του συγκεκριμένου προγράμματος
 • Η αίτηση για παραχώρηση οικονομικής βοήθειας/ υποτροφίας πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά (π.χ. ετήσιο εισόδημα, αριθμός εξαρτωμένων παιδιών στην οικογένεια, κ.λπ.)
 • Οι υποτροφίες ισχύουν για ένα (1) ακαδημαϊκό έτος και υπολογίζονται στα δίδακτρα του προγράμματος
 • Η επέκταση, το ύψος και η χρονική διάρκεια της υποτροφίας μετά το πρώτο έτος σπουδών, αποφασίζεται από το Πανεπιστήμιο μετά από επαναξιολόγηση της αίτησης, την οποία οι φοιτητές καλούνται να υποβάλουν πριν από την έναρξη κάθε ακαδημαϊκού έτους
 • Οι υποψήφιοι φοιτητές που διεκδικούν ακαδημαϊκή υποτροφία έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση και για άλλη υποτροφία
 • Σε περίπτωση εξασφάλισης δύο (2) ή περισσότερων υποτροφιών, ισχύει η υποτροφία με το μεγαλύτερο ποσοστό μείωσης των διδάκτρων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις οι υποτροφίες μπορούν να συνδυαστούν με βάση τη διακριτική ευχέρεια του Πανεπιστημίου
 • Οι υποτροφίες δεν ισχύουν για τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών και τα προγράμματα της Ιατρικής Σχολής
Κρατική Φοιτητική Χορηγία

Φοιτητές οι οποίοι είναι Κύπριοι πολίτες ή πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι οποίοι είναι μόνιμοι κάτοικοι της Κυπριακής Δημοκρατίας, έχουν τη δυνατότητα να αιτηθούν για κρατική φοιτητική χορηγία, η οποία παραχωρείται, υπό προϋποθέσεις, στη βάση εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων. Λεπτομέρειες αναφορικά με την Κρατική Φοιτητική Χορηγία θα βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.moec.gov.cy/ypiresia_foititikis_merimnas/