Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος
admissions@myunifind.com

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ

  

ΠΤΥΧΙΑ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ

To Tμήμα Διεκπεραίωσης Αιτήσεων θα αναλάβει τη διαδικασία προεγγραφής σας, με τον έλεγχο και την αποστολή της Αίτησης Εισδοχής στο Πανεπιστήμιο.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τα Πλεονεκτήματα του UNIC