Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος
admissions@myunifind.com

ΣΧΟΛΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

 Η Ιστορία της Σχολής
Το 2011, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας ίδρυσε την πρώτη Ιατρική Σχολή στην Κύπρο και πρόσφερε το πρώτο Πτυχίο Ιατρικής στην Κύπρο, σε συνεργασία με το St. George’s University of London. Σήμερα, η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου προσφέρει δύο Πτυχία Ιατρικής, το 4ετές Πτυχίο Ιατρικής MBBS (σε συνεργασία με το St. George’s University of london) και το 6ετές Πτυχίο Ιατρικής MD, καθώς και ένα Μεταπτυχιακό στην Οικογενειακή Ιατρικη.