2
Μεταπτυχιακό
Εξ Αποστάσεως
120
Ελληνική
Χειμερινό | Εαρινό ΕξάμηνοΠερισσότερες Πληροφορίες
Master in Education (MEd)

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και το Πανεπιστήμιο Πατρών προσφέρουν από κοινού το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (εξ αποστάσεως).

Η δύναμη της συνεργασίας αυτής, βασίζεται στην ισχυρή τεχνογνωσία του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στην παράδοση εξ αποστάσεως μεταπτυχιακών προγραμμάτων στην Εκπαίδευση, και στη μακρά προϊστορία και εμπειρία του Πανεπιστημίου Πατρών στην εποπτεία της πρακτικής άσκησης στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο. Σκοπός του προγράμματος είναι να εξοπλίσει τους φοιτητές με τις απαραίτητες γνώσεις στον τομέα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης μέσω: (1) σχετικών παιδαγωγικών μαθημάτων και (2) μελέτης της σχετικής βιβλιογραφίας. Επιπλέον, το πρόγραμμα στοχεύει στην ανάπτυξη των ερευνητικών δεξιοτήτων των φοιτητών μέσα από: (α) ειδικά μαθήματα σχετικά με την ποσοτική και ποιοτική έρευνα, (β) την ανάληψη μικρής κλίμακας ερευνών στους διάφορους κλάδους του πεδίου ή/και την εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας, και (γ) την πρακτική άσκηση των φοιτητών.

Εξ Αποστάσεως Φοίτηση

Το Τμήμα Εξ Αποστάσεως φοίτησης εφαρμόζει σύγχρονες και τεχνολογικά εξελιγμένες μεθόδους για την προσφορά Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων σε εκείνους που λόγω επαγγελματικών ή άλλων υποχρεώσεων δεν έχουν τη δυνατότητα μετάβασης σε άλλη περιοχή για σπουδές.

Το Πρόγραμμα Διδάσκεται σε εξ αποστάσεως μορφή μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και οι εξετάσεις γίνονται σε εξεταστικά κέντρα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο. Η επικοινωνία με τους διδάσκοντες γίνεται με διάφορους τρόπους (π.χ. μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας του προγράμματος, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κ.ά.) με άμεση ανταπόκριση. Το Τμήμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης διαθέτει μια έμπειρη ομάδα στελεχών, η οποία στηρίζει σπουδαστές και διδάσκοντες. 

Πρακτική

Η Πρακτική Άσκηση πραγματοποιείται στο 4ο εξάμηνο, στην Ελλάδα, υπό την επίβλεψη του Πανεπιστημίου Πατρών και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Είναι υποχρεωτική και λαμβάνει χώρα σε θεσμικές δομές στις οποίες παρέχεται η ειδική αγωγή και εκπαίδευση (π.χ. σε διάφορες Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης, Τμήματα Ένταξης Γενικών Σχολείων, Προγράμματα παράλληλης στήριξης από εκπαιδευτικό Ειδικής Εκπαίδευσης, ΤΕΕ, ΕΕΕΕΚ κ.ά.) και περιλαμβάνει όλες τις ενέργειες και δραστηριότητες που συσχετίζονται με τη συστηματική οργάνωση και αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών εκπαιδευτικής υποστήριξης και διδασκαλίας. Εισδοχή στο πρόγραμμα μπορεί να γίνει είτε κατά το Χειμερινό είτε κατά το Εαρινό εξάμηνο.

Διαδικασία Εισδοχής

Εισδοχή στο πρόγραμμα μπορεί να γίνει είτε κατά το Χειμερινό είτε κατά το Εαρινό εξάμηνο.

Παρακάτω θα βρείτε τα απαραίτητα δικαιολογητικά που χρειάζεται να μας αποστείλετε, ούτως ώστε τo Tμήμα Διεκπεραίωσης Αιτήσεων να αναλάβει την διαδικασία προεγγραφής σας, με τον έλεγχο και την αποστολή της Αίτησης Εισδοχής στο Πανεπιστήμιο. Όταν έχετε συγκεντρώσει όλα τα έγγραφα τα αποστέλλετε στο admissions@myunifind.com μαζί με την συμπληρωμένη ηλεκτρονική αίτηση, χωρίς οικονομική επιβάρυνση, έτσι ώστε να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία αξιολόγησης της υποψηφιότητάς σας.

Τα απαραίτητα έγγραφα για την εισαγωγή στα Εξ Αποστάσεως Μεταπτυχιακά Προγράμματα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας είναι τα εξής:

  • Συμπληρωμένη Αίτηση Εισδοχής – Για να κατεβάσετε την Αίτηση Εισδοχής, πατήστε εδώ.
  • Βιογραφικό Σημείωμα (CV)
  • Αντίγραφο αναγνωρισμένου Πτυχίου Πανεπιστημίου ή ισοδύναμο προσόν (π.χ. ACCA)
  • Αντίγραφο Αναλυτικής Βαθμολογίας
  • Στοιχεία επικοινωνίας με δύο προτεινόμενα πρόσωπα για συστάσεις από τον ακαδημαϊκό ή επαγγελματικό χώρο.
  • Σύντομη έκθεση προσωπικών στόχων και ερευνητικών ενδιαφερόντων
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών

Eidikiagogi- distance

koino

Section 1Free Preview
Section 2
Final Quiz