5
Πτυχίο
πλήρης | μερική
300
Αγγλική | Ελληνική
Χειμερινό | Εαρινό Εξάμηνο



Περισσότερες Πληροφορίες
Bachelor of Pharmacy (BPharm)

Το πρόγραμμα σπουδών στη Φαρμακευτική προσφέρει υψηλού επιπέδου θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις και δεξιότητες, και υιοθετεί τα πιο σύγχρονα δεδομένα φαρμακευτικής εκπαίδευσης. Οι φοιτητές αποκτούν, μέσω του προγράμματος, τις απαραίτητες γνώσεις για την πρακτική της φαρμακευτικής, τόσο στην κοινότητα και τον κλινικό χώρο όσο και στη βιομηχανία. Παρέχει ένα ολοκληρωμένο ακαδημαϊκό και πρακτικό υπόβαθρο φαρμακοποιού, ώστε οι απόφοιτοι να είναι ικανοί να προσαρμόζονται στις ραγδαίες επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις.

Το πρόγραμμα σπουδών στηρίζεται στα ευρωπαϊκά πρότυπα και περιλαμβάνει όλες τις απαιτήσεις της νομοθεσίας για τη φαρμακευτική εκπαίδευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Οδηγία 2005/36ΕΚ), καθώς και μαθήματα που προσφέρουν γνώση σε σύγχρονα επιστημονικά θέματα αιχμής, υιοθετώντας τις μοντέρνες κατευθύνσεις και αντικείμενα της Φαρμακευτικής.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι φοιτητές αναμένεται να είναι ικανοί να:

 1. Είναι ειδικοί στον τομέα του φάρμακου
 2. Μπορούν προσφέρουν τις γνώσεις τους στους ασθενείς και να συμβουλεύουν για την ορθή και αποτελεσματική χρήση των φαρμάκων
 3. Διαθέτουν ολοκληρωμένη και σύγχρονη γνώση στον τομέα του φαρμάκου
 4. Κατανοούν τη χημεία, την τεχνολογία, τη φαρμακολογική δράση, τις ενδείξεις τις αντενδείξεις, τις ανεπιθύμητες ενέργειες κτλ των φαρμάκων
 5. Είναι ικανοί να εκτελούν συνταγές και να χορηγούν φάρμακα με ασφάλεια
 6. Γνωρίζουν και να εφαρμόζουν τους κώδικες φαρμακευτικής ηθικής και δεοντολογίας
 7. Γνωρίζουν τη φαρμακευτική νομοθεσία, ώστε να είναι έτοιμοι να παρακαθίσουν στις νενομισμένες εξετάσεις για την απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος μετά την συμπλήρωση της πρακτικής τους άσκησης
 8. Αναπτύξουν προσωπικές δεξιότητες σχετικές με το επάγγελμα του φαρμακοποιού
 9. Αναπτύξουν δεξιότητες αξιολόγησης και αποτίμησης της βιομηχανίας φαρμάκων και της αγοράς φαρμάκων
 10. Μπορούν να υπάρξουν σε ένα σύγχρονο φαρμακευτικό περιβάλλον
 11. Είναι σωστοί επαγγελματίες υγείας και να συνδυάζουν τη θεωρία με την πρακτική εμπειρία ώστε να ενισχύουν τον κοινωνικό ρόλο του φαρμακοποιού, και να μπορούν να παρέμβουν επιστημονικά στη θεραπευτική.
 12. Διαθέτουν μια θεωρητική βάση για περαιτέρω σπουδές ή / και έρευνα
Προοπτικές Σταδιοδρομίας

Οι απόφοιτοι φαρμακοποιοί θα μπορούν να απασχοληθούν σε ιδιωτικό φαρμακείο, σε νοσοκομειακό φαρμακείο, στην φαρμακευτική βιομηχανία καθώς και στην βιομηχανία καλλυντικών, αλλά και σε Φαρμακορρυθμιστικές αρχές και οργανισμούς.

Πρόσβαση σε Περαιτέρω Σπουδές

Οι απόφοιτοι θα μπορούν να συνεχίσουν σε μεταπτυχιακές σπουδές σε πεδίο της επιλογής τους. Προς το παρόν το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας δεν προσφέρει μεταπτυχιακά προγράμματα στη Φαρμακευτική.

Διαδικασία Εισδοχής

Εισδοχή στο πρόγραμμα μπορεί να γίνει είτε κατά το Χειμερινό είτε κατά το Εαρινό εξάμηνο.

Παρακάτω θα βρείτε τα απαραίτητα δικαιολογητικά που χρειάζεται να μας αποστείλετε, ούτως ώστε τo Tμήμα Διεκπεραίωσης Αιτήσεων να αναλάβει την διαδικασία προεγγραφής σας, με τον έλεγχο και την αποστολή της Αίτησης Εισδοχής στο Πανεπιστήμιο. Όταν έχετε συγκεντρώσει όλα τα έγγραφα τα αποστέλλετε στο admissions@myunifind.com μαζί με την συμπληρωμένη ηλεκτρονική αίτηση, χωρίς οικονομική επιβάρυνση, έτσι ώστε να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία αξιολόγησης της υποψηφιότητάς σας.

Τα απαραίτητα έγγραφα για την εισαγωγή στα Προπτυχιακά Προγράμματα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας είναι τα εξής:

 • Συμπληρωμένη Αίτηση Εισδοχής – Για να κατεβάσετε την Αίτηση Εισδοχής, πατήστε εδώ.
 • Αντίγραφο απολυτηρίου
 • Αντίγραφο ταυτότητας
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών

1

2

Section 1
Final Quiz