4
Πτυχίο
πλήρης|μερική
240
Αγγλική|Ελληνική
Χειμερινό / Εαρινό Εξάμηνο
Το πρόγραμμα προσφέρεται στα Aγγλικά. Κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων ετών, προσφέρονται μαθήματα και στα Eλληνικά.Περισσότερες Πληροφορίες
Bachelor of Arts (BA)

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ανάπτυξη της ώριμης αισθητικής άποψης, της δημιουργικής φαντασίας, της ολοκληρωμένης αντίληψης των δυνατοτήτων του τρισδιάστατου χώρου καθώς και τη συνειδητοποίηση της σχέσης του σχεδιασμού και της δημιουργίας με το κοινωνικοοικονομικό, πολιτιστικό, τεχνολογικό αλλά και το φυσικό περιβάλλον. Οι σχεδιαστές εσωτερικών χώρων ασχολούνται με τη διαρρύθμιση και τη διαμόρφωση του εσωτερικού υφισταμένων κτηρίων, επιδιώκοντας τη δημιουργία χώρων που θα είναι λειτουργικοί, βελτιώνοντας και εμπλουτίζοντας την καθημερινή ζωή των ενοίκων/επισκεπτών τους.

Προοπτικές Σταδιοδρομίας

Οι μικρής κλίμακας ιδιωτικοί χώροι των κατοικιών και οι εργασιακοί χώροι αλλά και μεγαλύτερης κλίμακας εσωτερικοί χώροι δημοσίων κτηρίων, εμπορικών κέντρων, θεάτρων και κινηματογράφων, όπως επίσης τα νοσοκομεία, τα μουσεία και τα αεροδρόμια αποτελούν αντικείμενο της δημιουργικής εφαρμογής του γνωστικού αντικειμένου. Τα υλικά, τα χρώματα, ο φωτισμός, η υφή, η χρήση της κλίμακας και η επιλογή ή ο σχεδιασμός αντικειμένων αποτελούν εργαλεία στην πολύπλευρη παλέτα του σχεδιαστή εσωτερικών χώρων. Ο σχεδιαστής εσωτερικών χώρων εργάζεται είτε ως ελεύθερος επαγγελματίας, είτε ως υπάλληλος ή συνεργάτης γραφείων και εταιρειών αλλά και δημοσίων φορέων. Η τοπική αλλά και η διεθνής αγορά μπορούν να αποτελέσουν πεδίο δράσης του.

Πρόσβαση σε Περαιτέρω Σπουδές

Οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να γίνουν δεκτοί σε σπουδές δεύτερου κύκλου (Μεταπτυχιακές Σπουδές).

Διαδικασία Εισδοχής

Εισδοχή στο πρόγραμμα μπορεί να γίνει είτε κατά το Χειμερινό είτε κατά το Εαρινό εξάμηνο.

Παρακάτω θα βρείτε τα απαραίτητα δικαιολογητικά που χρειάζεται να μας αποστείλετε, ούτως ώστε τo Tμήμα Διεκπεραίωσης Αιτήσεων να αναλάβει την διαδικασία προεγγραφής σας, με τον έλεγχο και την αποστολή της Αίτησης Εισδοχής στο Πανεπιστήμιο. Όταν έχετε συγκεντρώσει όλα τα έγγραφα τα αποστέλλετε στο admissions@myunifind.com μαζί με την συμπληρωμένη ηλεκτρονική αίτηση, χωρίς οικονομική επιβάρυνση, έτσι ώστε να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία αξιολόγησης της υποψηφιότητάς σας.

Τα απαραίτητα έγγραφα για την εισαγωγή στα Προπτυχιακά Προγράμματα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας είναι τα εξής:

  • Συμπληρωμένη Αίτηση Εισδοχής – Για να κατεβάσετε την Αίτηση Εισδοχής, πατήστε εδώ.
  • Αντίγραφο απολυτηρίου
  • Αντίγραφο ταυτότητας
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών

BA - ARTS

Section 1
Final Quiz