1.5
Μεταπτυχιακό
Εξ Αποστάσεως
90
Αγγλική
Χειμερινό | Εαρινό ΕξάμηνοΠερισσότερες Πληροφορίες
Master of Science (MSc)

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Πληροφορική έχει ως στόχο να βοηθήσει τους φοιτητές να αναπτύξουν τις γνώσεις τους στους βασικούς τομείς της Πληροφορικής και να ενημερωθούν για τις τρέχουσες και τις αναδυόμενες τάσεις στον χώρο. Το πρόγραμμα παρέχει εισαγωγή στην έρευνα στον τομέα της Πληροφορικής, ενισχύοντας παράλληλα την ικανότητα των φοιτητών στην αποτελεσματική εφαρμογή των μεθόδων της. Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε οι απόφοιτοι να είναι σε θέση να εφαρμόζουν τις γνώσεις τους σε ό,τι αφορά την ανάλυση, τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη πληροφορικών συστημάτων.

Η κατεύθυνση στην Ασφάλεια Κυβερνοχώρου επικεντρώνεται στις επιπτώσεις του κυβερνοπολέμου στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή και την ανάλυση των απειλών, των τρωτών σημείων και των κινδύνων που ελλοχεύουν σε ένα διαδικτυακό περιβάλλον.

Η κατεύθυνση στα Κινητά Συστήματα εστιάζει στις θεμελιώδεις έννοιες της κινητής υπολογιστικής και της ασύρματης τεχνολογίας, καθώς και στην ανάπτυξη λογισμικού και εφαρμογών για κινητές πλατφόρμες.

Η κατεύθυνση στις Τεχνολογίες Blockchain προσφέρεται μόνο εξ αποστάσεως. Επικεντρώνεται στις βασικές αρχές των Ψηφιακών Νομισμάτων και την υποκείμενη τεχνολογία Blockchain. Μελετά, επίσης, τα προγραμματιζόμενα έξυπνα συμβόλαια και τις αρχιτεκτονικές αυτών, όπως το Ethereum. Έχει ως στόχο να προετοιμάσει τους φοιτητές για τις πιθανές επιρροές των τεχνολογιών αυτών σε διάφορες εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που βασίζονται σε Τεχνητή Νοημοσύνη, Μηχανική Μάθηση και Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT).

Εξ Αποστάσεως Φοίτηση

Το Τμήμα Εξ Αποστάσεως φοίτησης εφαρμόζει σύγχρονες και τεχνολογικά εξελιγμένες μεθόδους για την προσφορά Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων σε εκείνους που λόγω επαγγελματικών ή άλλων υποχρεώσεων δεν έχουν τη δυνατότητα μετάβασης σε άλλη περιοχή για σπουδές.

Το Πρόγραμμα Διδάσκεται σε εξ αποστάσεως μορφή μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και οι εξετάσεις γίνονται σε εξεταστικά κέντρα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο. Η επικοινωνία με τους διδάσκοντες γίνεται με διάφορους τρόπους (π.χ. μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας του προγράμματος, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κ.ά.) με άμεση ανταπόκριση. Το Τμήμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης διαθέτει μια έμπειρη ομάδα στελεχών, η οποία στηρίζει σπουδαστές και διδάσκοντες. 

Διαδικασία Εισδοχής

Εισδοχή στο πρόγραμμα μπορεί να γίνει είτε κατά το Χειμερινό είτε κατά το Εαρινό εξάμηνο.

Παρακάτω θα βρείτε τα απαραίτητα δικαιολογητικά που χρειάζεται να μας αποστείλετε, ούτως ώστε τo Tμήμα Διεκπεραίωσης Αιτήσεων να αναλάβει την διαδικασία προεγγραφής σας, με τον έλεγχο και την αποστολή της Αίτησης Εισδοχής στο Πανεπιστήμιο. Όταν έχετε συγκεντρώσει όλα τα έγγραφα τα αποστέλλετε στο admissions@myunifind.com μαζί με την συμπληρωμένη ηλεκτρονική αίτηση, χωρίς οικονομική επιβάρυνση, έτσι ώστε να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία αξιολόγησης της υποψηφιότητάς σας.

Τα απαραίτητα έγγραφα για την εισαγωγή στα Εξ Αποστάσεως Μεταπτυχιακά Προγράμματα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας είναι τα εξής:

  • Συμπληρωμένη Αίτηση Εισδοχής – Για να κατεβάσετε την Αίτηση Εισδοχής, πατήστε εδώ.
  • Βιογραφικό Σημείωμα (CV)
  • Αντίγραφο αναγνωρισμένου Πτυχίου Πανεπιστημίου ή ισοδύναμο προσόν (π.χ. ACCA)
  • Αντίγραφο Αναλυτικής Βαθμολογίας
  • Στοιχεία επικοινωνίας με δύο προτεινόμενα πρόσωπα για συστάσεις από τον ακαδημαϊκό ή επαγγελματικό χώρο.
  • Σύντομη έκθεση προσωπικών στόχων και ερευνητικών ενδιαφερόντων
  • Πιστοποίηση καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών

1

2

Section 1
Final Quiz