1/1.5– 4
Μεταπτυχιακό
πλήρης | μερική
90
Αγγλική
Χειμερινό | Εαρινό ΕξάμηνοΠερισσότερες Πληροφορίες
logo st georges unic
Μεταπτυχιακό | MSc
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα | PgDip

Οι σημερινές προκλήσεις στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης – είτε αφορούν την ενίσχυση των συστημάτων υγείας ή τη βελτίωση της ποιότητας της περίθαλψης των ασθενών ή την ευκολότερη πρόσβαση στην περίθαλψη – απαιτούν την ύπαρξη ισχυρής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Αυτό με τη σειρά του δημιουργεί την ανάγκη για ομάδα ικανών οικογενειακών ιατρών με προνοητική σκέψη και επιθυμία να αναπτύξουν νέου είδους σχέσεις τόσο με τους ασθενείς όσο και με άλλους επαγγελματίες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας.

Για το σκοπό αυτό το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας σε συνεργασία με το St George’s, University of London, προσφέρει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα και Μάστερ στην Οικογενειακή Ιατρική, ειδικά σχεδιασμένα με γνώμονα τις εξελίξεις στον τομέα αυτό. Και τα δύο πτυχία απονέμονται από κοινού από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και το St George’s, University of London. Πρόκειται για ένα δομημένο πρόγραμμα συνεχούς επαγγελματικής εξέλιξης για ιατρούς που ήδη ασκούν την Οικογενειακή Ιατρικοί ή που εργάζονται μέσα στην κοινότητα με ειδίκευση στην παθολογία, την παιδιατρική ή τη γυναικολογία. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση της γνώσης, στην προώθηση κλινικών δεξιοτήτων και στην ανάπτυξη επαγγελματικής συμπεριφοράς και νοοτροπίας για μια ολοκληρωμένη, ολιστική και τεκμηριωμένη προσέγγιση της ιατρικής πρακτικής. Προσφέρεται μέσα από εκπαιδευτικές μεθόδους υψηλών προδιαγραφών, συνδυάζοντας ευέλικτη ηλεκτρονική μάθηση (online learning) με πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία μία φορά το τετράμηνο.

Download Brochure

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Tμήμα Διεκπεραίωσης Αιτήσεων στο email: admissions@myunifind.com

Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών

1

 

Section 1
Final Quiz