1.5 ή 2*
Μεταπτυχιακό
πλήρης | μερική
90
Ελληνική
Χειμερινό | Εαρινό Εξάμηνο
*18 μήνες (ή 12 μήνες εντατικών μαθημάτων, με ένα καλοκαιρινό ακαδημαϊκό τετράμηνο, Ιούνιος- Σεπτέμβριος) για τους έχοντες ειδικότητα Ψυχικής Υγείας. 24 μήνες (ή 18 μήνες εντατικών μαθημάτων, με ένα καλοκαιρινό ακαδημαϊκό τετράμηνο, Ιούνιος- Σεπτέμβριος) για τους Νοσηλευτές Γενικής Νοσηλευτικής.Περισσότερες Πληροφορίες
Master of Science (MSc)

Οι εξελίξεις στη νοσηλευτική επιστήμη αφομοιώνονται άμεσα σε όλες τις βαθμίδες φροντίδας υγείας. Απαιτείται πλέον η ανώτατη ποιότητα, καλύτερη διαχείριση, οικονομία, καθώς και εξειδίκευση. Το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών έχει ως σκοπό τη δημιουργία επιστημόνων με σύγχρονες εξειδικευμένες γνώσεις στον τομέα της Ψυχικής Υγείας. Το πρόγραμμα παρέχει υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακή εκπαίδευση στο πεδίο των Νοσηλευτικών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, με την αξιοποίηση των γνώσεων και εμπειριών των μελών ΔΕΠ του προγράμματος Νοσηλευτικής του οικείου Πανεπιστημίου και άλλων διακεκριμένων και εξειδικευμένων επιστημόνων.

Οι απόφοιτοι του προγράμματος θα είναι σε θέση να χειρίζονται, να παρεμβαίνουν και να βελτιώνουν το επίπεδο Φροντίδας Ψυχικής Υγείας (Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια), να σχεδιάζουν και να αναπτύσσουν νέους τρόπους παρέμβασης ολιστικής νοσηλευτικής φροντίδας σε ψυχιατρικούς ασθενείς, να εφαρμόζουν συστήματα ελέγχου και ποιότητας των συστημάτων Φροντίδας Υγείας.

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα προετοιμάζει επιστήμονες που να μπορούν να διακρίνονται ως επαγγελματίες Νοσηλευτές Ψυχικής Υγείας, ως προς την τήρηση των αρχών της ηθικής και δεοντολογίας κατά τη διάρκεια της άσκησης του επαγγέλματός τους.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος οι φοιτητές αναμένεται να είναι ικανοί να:

 1. Κατανοούν σε βάθος το επιστημονικό πλαίσιο της Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας με εστίαση στη φιλοσοφία, τη θεωρία και τις νέες κλινικές πρακτικές της.
 2. Γνωρίζουν τις Θεωρίες και τα Μοντέλα φροντίδας Ψυχικής Υγείας, όπως αυτά περιγράφονται στη διεθνή βιβλιογραφία.
 3. Προσεγγίζουν τα σύγχρονα θέματα του τομέα της Ψυχικής Υγείας της Νοσηλευτικής επιστήμης.
 4. Αντιλαμβάνονται το νομοθετικό πλαίσιο, τους κανόνες της δεοντολογικής συμπεριφοράς καθώς και τις Αρχές της Ηθικής, στη βάση των οποίων ασκείται το λειτούργημα του Νοσηλευτή Ψυχικής Υγείας.
 5. Διακρίνουν, μελετούν και προσδιορίζουν με τις εξειδικευμένες γνώσεις της Ψυχικής Υγείας, τα χαρακτηριστικά καθώς και τις συμπεριφορές υγείας πληθυσμών με ιδιαίτερες πολιτισμικές συνήθειες όπως: παλιννοστούντες ομογενείς, οικονομικοί μετανάστες και άλλες πληθυσμιακές μειονότητες.
 6. Αντιμετωπίζουν απειλητικές και δυσάρεστες για τη ζωή καταστάσεις, επείγουσες ή μη, μέσα από τις εξειδικευμένες γνώσεις της ειδικότητας της Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας.
 7. Μπορούν να μελετούν σε βάθος επιστημονικά άρθρα και να τα αξιολογούν- αξιοποιούν, ώστε να γίνεται συνεχής βελτίωση της Νοσηλευτικής πρακτικής στην Ψυχική Υγεία προς όφελος των ασθενών, οικογενειών, κοινοτήτων αλλά και των ίδιων των Νοσηλευτών.
 8. Σχεδιάζουν και υλοποιούν μια έρευνα σε όλα της τα στάδια, ώστε να είναι σε θέση να εκπονήσουν πιθανή Διδακτορική διατριβή στον τομέα της Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας.
Προοπτικές Σταδιοδρομίας
 • Να διακρίνονται σαν επιστήμονες Νοσηλευτές Ψυχικής Υγείας, για την τήρηση των αρχών της Ηθικής και Δεοντολογίας κατά τη διάρκεια της άσκησης του επαγγέλματός τους.
 • Θα μπορούν να εργοδοτηθούν σε όλες τις δομές Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας (Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια), πχ. σε Ιατρεία απεξάρτησης από ουσίες και άλλα.
Πρόσβαση σε Περαιτέρω Σπουδές

Οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να γίνουν δεκτοί σε σπουδές τρίτου κύκλου (Διδακτορικές Σπουδές).

Διαδικασία Εισδοχής

Εισδοχή στο πρόγραμμα μπορεί να γίνει είτε κατά το Χειμερινό είτε κατά το Εαρινό εξάμηνο.

Παρακάτω θα βρείτε τα απαραίτητα δικαιολογητικά που χρειάζεται να μας αποστείλετε, ούτως ώστε τo Tμήμα Διεκπεραίωσης Αιτήσεων να αναλάβει την διαδικασία προεγγραφής σας, με τον έλεγχο και την αποστολή της Αίτησης Εισδοχής στο Πανεπιστήμιο. Όταν έχετε συγκεντρώσει όλα τα έγγραφα τα αποστέλλετε στο admissions@myunifind.com μαζί με την συμπληρωμένη ηλεκτρονική αίτηση, χωρίς οικονομική επιβάρυνση, έτσι ώστε να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία αξιολόγησης της υποψηφιότητάς σας.

Τα απαραίτητα έγγραφα για την εισαγωγή στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας είναι τα εξής:

 • Συμπληρωμένη Αίτηση Εισδοχής – Για να κατεβάσετε την Αίτηση Εισδοχής, πατήστε εδώ.
 • Βιογραφικό Σημείωμα (CV)
 • Αντίγραφο αναγνωρισμένου Πτυχίου Πανεπιστημίου ή ισοδύναμο προσόν (π.χ. ACCA)
 • Αντίγραφο Αναλυτικής Βαθμολογίας
 • Στοιχεία επικοινωνίας με δύο προτεινόμενα πρόσωπα για συστάσεις από τον ακαδημαϊκό ή επαγγελματικό χώρο.
 • Σύντομη έκθεση προσωπικών στόχων και ερευνητικών ενδιαφερόντων
 • Πιστοποίηση καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας. Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας δεν αποτελεί κριτήριο για εισδοχή στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών

1

Section 1
Final Quiz