4
Πτυχίο
πλήρης | μερική
240
Αγγλική | Ελληνική
Χειμερινό / Εαρινό ΕξάμηνοΠερισσότερες Πληροφορίες
Bachelor of Science (BSc)

Οι τελευταίες εξελίξεις στους τομείς της γνώσης, της τεχνολογίας και της φροντίδας των ασθενών, επιφέρουν επαναστατικές αλλαγές στη νοσηλευτική εκπαίδευση σε όλο τον κόσμο. Η έμφαση στα θέματα της ποιότητας ζωής και ο ρόλος που διαδραματίζει η υγεία σε αυτό τον τομέα, έχουν αυξήσει τη σπουδαιότητα και τη ζήτηση του επαγγέλματος. Ιδιαίτερα στην Κύπρο, μετά την εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, ο ιδιωτικός τομέας χρειάζεται εγγεγραμμένους Νοσηλευτές Α΄ Επιπέδου για να εξασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία του. Σκοπός του προγράμματος είναι η απόκτηση της γνώσης και της τέχνης της νοσηλευτικής, καθώς και η εργαστηριακή εμπειρία με την εφαρμογή αυτών στον κλινικό χώρο, ώστε να δημιουργούνται οι συνθήκες στις οποίες οι φοιτητές να μπορούν να αξιολογούν τα προβλήματα υγείας των ασθενών, χρησιμοποιώντας κριτική σκέψη για την επιλογή της κατάλληλης και ποιοτικότερης νοσηλευτικής φροντίδας τους.

Tο πρόγραμμα Νοσηλευτικής έχει εγκριθεί ως άμεσα μεταβιβάσιμο ευρωπαϊκού τίτλου σπουδών και οι απόφοιτοι μπορούν να εγγραφούν στον Παγκύπριο Σύνδεσμο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Κύπρου για να μπορούν να εργοδοτηθούν οπουδήποτε στην Ευρώπη, με την προϋπόθεση να πληρούν τις απαιτήσεις ως προς τη γνώση της γλώσσας της χώρας αυτής.

Πρόσβαση σε Περαιτέρω Σπουδές

Οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, όπως Σύγχρονη Νοσηλευτική (MSc) και Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας (MSc) καθώς και σε άλλους συναφείς κλάδους και ακολούθως σε διδακτορικά προγράμματα (PhD) στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας αλλά και σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού. Το πτυχίο της Νοσηλευτικής μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για εισαγωγή σπουδών στην Ιατρική.

Σκοποί Προγράμματος

Να είναι σε θέση οι φοιτητές:

 1. Να προσφέρουν αποδοτική, αποτελεσματική και εξατομικευμένη φροντίδα με τη χρήση της κατάλληλης αξιολόγησης, διάγνωσης, προγραμματισμού και εφαρμογής των μεθόδων της νοσηλευτικής διεργασίας.
 2. Να αναλύουν την αποτελεσματική έκβαση της πρακτικής με τη χρήση των κατάλληλων θεωριών και ερευνών που εφαρμόζονται στην πράξη.
 3. Να χρησιμοποιούν την καλύτερη προσέγγιση στα πιθανά προβλήματα, προσφέροντας τις καταλληλότερες λύσεις
 4. Να διαθέτουν αναλυτικές/συνθετικές ικανότητες, για να ενσωματώνουν τις γνώσεις και τις ικανότητες που έχουν εξασφαλισθεί, μέσα από τη διαδικασία εκπαίδευσής τους στην πρακτική και την επαγγελματική τους ανάπτυξη.
Στόχοι Προγράμματος

Το πρόγραμμα έχει ένα ακαδημαϊκό και πρακτικό προσανατολισμό των δεξιοτήτων . Επικεντρώνεται στη μελέτη και την ανάλυση των τελευταίων τάσεων και εξελίξεων στον τομέα της υγείας και της ακαδημαϊκής κοινότητας της νοσηλευτικής , αλλά ταυτόχρονα αντικατοπτρίζει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των τοπικών παρόχων και του Εθνικού Συστήματος Υγείας, έτσι ώστε:

 1. Να λειτουργούν εντός των πλαισίων της προσωπικής και επαγγελματικής ικανότητας ώστε να επεκτείνουν αυτά τα πλαίσια κατά το δυνατόν καλύτερα.
 2. Να ενεργούν υπόλογα και υπεύθυνα ως φοιτητές, με πρότυπα τους σωστούς επαγγελματίες και τους εξειδικευμένους Νοσηλευτές.
 3. Να είναι ευπροσάρμοστοι και ελαστικοί εντός της πρακτικής τους και του ρόλου τους ως επαγγελματίες, ώστε να έχουν αυτοπεποίθηση και ικανότητα μέσα σε μία δυναμική υπηρεσία υγειονομικής περίθαλψης.
 4. Να λειτουργούν ως μέλη μέσα στη διεπαγγελματική- διεπιστημονική ομάδα υγείας, καθώς και να μεριμνούν για τις διασυνδέσεις με άλλες υπηρεσίες.
 5. Να επικοινωνούν αποτελεσματικά με τους πολίτες.
 6. Να αναπτυχθούν ως επαγγελματίες υγείας έχοντας τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν Μεταπτυχιακά Προγράμματα και να εκπονήσουν Διδακτορική Διατριβή, καθώς επίσης να αναπτυχθεί και η φιλοσοφία της δια βίου μάθησης
Προοπτικές Σταδιοδρομίας

Οι απόφοιτοι του Προγράμματος θα μπορούν να εργοδοτηθούν στην Κύπρο και το εξωτερικό ως Νοσηλευτές Πρώτου Επιπέδου στο Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα υγείας που περιλαμβάνει, νοσοκομεία, κλινικές, κέντρα υγείας, στέγες φροντίδας ηλικιωμένων, κοινοτικά ιατρεία, μη κυβερνητικές οργανώσεις, τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες δομές υγείας.

Επιπλέον, το πρόγραμμα Νοσηλευτικής έχει εγκριθεί ως άμεσα μεταβιβάσιμο ευρωπαϊκού τίτλου σπουδών και οι απόφοιτοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για εγγραφή στον Παγκύπριο Σύνδεσμο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Κύπρου για να μπορούν να εργοδοτηθούν οπουδήποτε στην Ευρώπη, με την προϋπόθεση να πληρούν τις απαιτήσεις ως προς τη γνώση της γλώσσας της χώρας αυτής.

Πρόσβαση σε Περαιτέρω Σπουδές

Οι απόφοιτοι μπορούν επίσης να επιλέξουν να σπουδάσουν και να διευρύνουν την εκπαίδευσή τους και την κλινική τους εμπειρία, εγγραφόμενοι σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα για το Μεταπτυχιακό τίτλο MSc ή PhD, τα οποία προσφέρονται στο Πανεπιστήμιο ή σε άλλα Πανεπιστήμια της Κύπρου ή του εξωτερικού ή μέσω του Προγράμματος μάθησης εξ αποστάσεως. Το πτυχίο της Νοσηλευτικής μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για εισαγωγή στην Ιατρική (κυρίως στο Ηνωμένο Βασίλειο), ή σε άλλα συναφή με την υγεία επαγγέλματα.

Διαδικασία Εισδοχής

Εισδοχή στο πρόγραμμα μπορεί να γίνει είτε κατά το Χειμερινό είτε κατά το Εαρινό εξάμηνο.

Παρακάτω θα βρείτε τα απαραίτητα δικαιολογητικά που χρειάζεται να μας αποστείλετε, ούτως ώστε τo Tμήμα Διεκπεραίωσης Αιτήσεων να αναλάβει την διαδικασία προεγγραφής σας, με τον έλεγχο και την αποστολή της Αίτησης Εισδοχής στο Πανεπιστήμιο. Όταν έχετε συγκεντρώσει όλα τα έγγραφα τα αποστέλλετε στο admissions@myunifind.com μαζί με την συμπληρωμένη ηλεκτρονική αίτηση, χωρίς οικονομική επιβάρυνση, έτσι ώστε να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία αξιολόγησης της υποψηφιότητάς σας.

Τα απαραίτητα έγγραφα για την εισαγωγή στα Προπτυχιακά Προγράμματα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας είναι τα εξής:

 • Συμπληρωμένη Αίτηση Εισδοχής – Για να κατεβάσετε την Αίτηση Εισδοχής, πατήστε εδώ.
 • Αντίγραφο απολυτηρίου
 • Αντίγραφο ταυτότητας
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών

1

2

Section 1
Final Quiz