3-8
Διδακτορικό
πλήρης
180
Αγγλική | Ελληνική
Χειμερινό | Εαρινό Εξάμηνο
Η συγγραφή της διατριβής μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε στα Αγγλικά είτε στα Ελληνικά.Περισσότερες Πληροφορίες
Doctor of Philosophy (PhD)

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας προσφέρει Διδακτορικό πρόγραμμα στη Νομική που οδηγεί στην απόκτηση Διδακτορικού τίτλου. Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο να προσφέρει ανώτατου επιπέδου επιστημονική γνώση και να προετοιμάσει τους φοιτητές για επαγγελματική σταδιοδρομία στο χώρο της τριτοβάθμιας διδασκαλίας, στην επιστημονική έρευνα καθώς και στο γνωστικό πεδίο της νομικής, αλλά παράλληλα και να παράσχει αυξημένα εφόδια στο γνωστικό αντικείμενο της νομικής. Στόχος του διδακτορικού προγράμματος είναι η διάπλαση επιστημόνων οι οποίοι θα διεξάγουν έρευνα αιχμής, θα προτείνουν πρωτοποριακές και πρακτικά εφαρμόσιμες λύσεις, κατακτώντας ηγετικές θέσεις στο χώρο της νομικής επιστήμης.

Το πρόγραμμα κατευθύνει τους φοιτητές στη χρήση των πλέον σύγχρονων διεπιστημονικών μεθόδων έρευνας για την παραγωγή και εφαρμογή γνώσης σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο. Έχει σχεδιαστεί για να παρέχει στους φοιτητές την ευκαιρία να ακολουθήσουν διδακτορικές σπουδές σε τομείς που θα εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους γύρω από την νομική επιστήμη. Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο με τέτοιον τρόπο ώστε να δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές διατριβής τους σε τομείς ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, έχοντας ως υπόβαθρο τη γνώση ή/και την εμπειρία τους στη νομική επιστήμη.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του Διδακτορικού προγράμματος στη Νομική οι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου θα:

 1. αποκτήσουν τη γνώση για τις πλέον σύγχρονες θεωρίες και μεθόδους σχετικές με τη νομική επιστήμη,
 2. οικοδομήσουν εξειδικευμένες δεξιότητες στη μελέτη περίπλοκων θεωρητικών και πρακτικών προβλημάτων και να είναι σε θέση να παράγουν εφαρμόσιμες λύσεις για τα προβλήματα αυτά,
 3. εξειδικευθούν στην αναζήτηση, κατανόηση και αντιμετώπιση των προβληματικών τομέων της νομικής επιστήμης καθώς και στην εφαρμογή πρωτοποριακών μεθόδων για την αντιμετώπιση τους,
 4. παρακολουθούν την εξέλιξη του γνωστικού πεδίου και των πρακτικών που ακολουθούνται σε παγκόσμιο επίπεδο και θα είναι σε θέση να εισηγούνται και να εφαρμόζουν τις βέλτιστες μεθόδους και πρακτικές.
Προοπτικές Σταδιοδρομίας

Οι απόφοιτοι του διδακτορικού προγράμματος στη νομική θα είναι έτοιμοι να:

 • αναλάβουν ακαδημαϊκές θέσεις σε πανεπιστήμια ή σε ερευνητικούς οργανισμούς,
 • αναλάβουν ηγετικές θέσεις κατά την άσκηση της νομικής επιστήμης,
 • διεξάγουν έρευνα σε αυτούς τους τομείς και να γίνουν εμπειρογνώμονες στο γνωστικό αντικείμενο της νομικής.
Διαδικασία Εισδοχής

Εισδοχή στο πρόγραμμα μπορεί να γίνει είτε κατά το Χειμερινό είτε κατά το Εαρινό εξάμηνο.

Παρακάτω θα βρείτε τα απαραίτητα δικαιολογητικά που χρειάζεται να μας αποστείλετε, ούτως ώστε τo Tμήμα Διεκπεραίωσης Αιτήσεων να αναλάβει την διαδικασία προεγγραφής σας, με τον έλεγχο και την αποστολή της Αίτησης Εισδοχής στο Πανεπιστήμιο. Όταν έχετε συγκεντρώσει όλα τα έγγραφα τα αποστέλλετε στο admissions@myunifind.com μαζί με την συμπληρωμένη ηλεκτρονική αίτηση, χωρίς οικονομική επιβάρυνση, έτσι ώστε να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία αξιολόγησης της υποψηφιότητάς σας.

Τα απαραίτητα έγγραφα για την εισαγωγή στα Διδακτορικά Προγράμματα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας είναι τα εξής:

 • Συμπληρωμένη Αίτηση Εισδοχής. Για να κατεβάσετε την Αίτηση Εισδοχής, πατήστε εδώ
 • Αντίγραφο Πτυχίου
 • Αναλυτική Βαθμολογία Πτυχίου
 • Αντίγραφο Μεταπτυχιακού
 • Αναλυτική Βαθμολογία Μεταπτυχιακού
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Σύντομη έκθεση για τους προσωπικούς στόχους και τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του υποψηφίου
 • Πιστοποίηση καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας
 • Δύο συστατικές επιστολές ή δύο προτεινόμενα πρόσωπα για συστάσεις απο τον ακαδημαϊκό ή επαγγελματικό χώρο
 • Τυχόν προηγούμενη Διδακτική Εμπειρία
 • Ερευνητική Πρόταση
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών

1

Section 1
Final Quiz