4
Πτυχίο
Πλήρης ή Μερική
240
Αγγλική
Χειμερινό / Εαρινό Εξάμηνο
Το πρόγραμμα προσφέρεται στα Αγγλικά. Κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων ετών προσφέρονται μαθήματα και στα Ελληνικά.Περισσότερες Πληροφορίες
Bachelor of Science (BSc)

Το Πρόγραμμα Μηχανικής Υπολογιστών ασχολείται με τα συστήματα υπολογιστών που αφορούν τόσο το υλικό (hardware) όσο και το λογισμικό τους (software). Ο μηχανικός υπολογιστών επικεντρώνεται στο σχεδιασμό, την υλοποίηση, τον προγραμματισμό, τον τρόπο λειτουργίας και τη δικτύωση των ηλεκτρονικών υπολογιστών ή άλλων αυτοματοποιημένων ψηφιακών μηχανών. Το πρόγραμμα προσφέρεται από ακαδημαϊκό επιστημονικό προσωπικό, με πείρα στη βασική έρευνα και στη βιομηχανία και εγγυάται μια άρτια εκπαίδευση πανεπιστημιακού επιπέδου.

Το πρόγραμμα προσφέρει δύο τομείς εξειδίκευσης:

  • Συστήματα και Δίκτυα Υπολογιστών
  • Τεχνολογία Λογισμικού και Εφαρμογές
Στόχοι Προγράμματος:
  1. Η παροχή γνώσης σ’ ένα ευρύ φάσμα βασικών αρχών της μηχανικής και της πληροφορικής, που διέπουν τον τομέα της μηχανικής των υπολογιστών.
  2. Η εμπέδωση γνώσης των μεθόδων και εργαλείων της μηχανικής των υπολογιστών και η απόκτηση εργαστηριακής πείρας στον σχεδιασμό/κατασκευή εργαλείων και λογισμικού, στοιχείων ή διαδικασιών λειτουργίας των υπολογιστών, ώστε οι φοιτητές να μπορούν ν’ανταποκριθούν σε θεμιτές ανάγκες εφαρμογής των αρχών της μηχανικής των υπολογιστών.
  3. Η ανάπτυξη ειδικών δεξιοτήτων και γνώσεων για την αναγνώριση, ανάλυση και σχεδιασμό της επίλυσης προβλημάτων σχετικά με υλικό ή λογισμικό για τη λειτουργία των υπολογιστών.
  4. Η ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας, ώστε οι φοιτητές να μπορούν να παρουσιάσουν τις τεχνολογικές τους ιδέες προφορικά, γραπτά και με γραφικά μέσα.
  5. Η εισαγωγή των φοιτητών στο ρόλο του επαγγελματία μηχανικού υπολογιστών στην κοινωνία και η δυνατότητα εγγραφής αποφοίτων σε επαγγελματικούς οργανισμούς, όπως το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ). 6. Η ανάπτυξη της διά βίου μάθησης, της ελεύθερης σκέψης και της ευρηματικότητας με σκοπό την προσαρμογή των φοιτητών σε ένα περιβάλλον συνεχούς αλλαγής και την επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία στην μηχανική υπολογιστών ή/και για περαιτέρω ακαδημαϊκές σπουδές.
Επαγγελματική Σταδιοδρομία

Οι απόφοιτοι του Προγράμματος Μηχανικής Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Λευκωσίας θα έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν ως μηχανικοί υπολογιστών, προγραμματιστές, μηχανικοί δικτύων, ειδικοί σε θέματα Πληροφορικής, σύμβουλοι Πληροφορικής, καθηγητές/καθηγήτριες Υπολογιστών/Προγραμματισμού ή και ως ερευνητές/ ερευνήτριες.

 Πρόσβαση σε Περαιτέρω Σπουδές

Οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, όπως στη Μηχανική Υπολογιστών (MSc), στην Ηλεκτρολογική Μηχανική, στη Διαχείριση Μηχανικής (MSc) καθώς και σε άλλους συναφείς κλάδους και ακολούθως σε διδακτορικά προγράμματα (PhD) στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας αλλά και σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Διαδικασία Εισδοχής

Εισδοχή στο πρόγραμμα μπορεί να γίνει είτε κατά το Χειμερινό είτε κατά το Εαρινό εξάμηνο.

Παρακάτω θα βρείτε τα απαραίτητα δικαιολογητικά που χρειάζεται να μας αποστείλετε, ούτως ώστε τo Tμήμα Διεκπεραίωσης Αιτήσεων να αναλάβει την διαδικασία προεγγραφής σας, με τον έλεγχο και την αποστολή της Αίτησης Εισδοχής στο Πανεπιστήμιο. Όταν έχετε συγκεντρώσει όλα τα έγγραφα τα αποστέλλετε στο admissions@myunifind.com μαζί με την συμπληρωμένη ηλεκτρονική αίτηση, χωρίς οικονομική επιβάρυνση, έτσι ώστε να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία αξιολόγησης της υποψηφιότητάς σας.

Τα απαραίτητα έγγραφα για την εισαγωγή στα Προπτυχιακά Προγράμματα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας είναι τα εξής:

  • Συμπληρωμένη Αίτηση Εισδοχής – Για να κατεβάσετε την Αίτηση Εισδοχής, πατήστε εδώ.
  • Αντίγραφο απολυτηρίου
  • Αντίγραφο ταυτότητας
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών

1

2

3

Section 1
Final Quiz