4
Πτυχίο
πλήρης | μερική
240
Αγγλική | Ελληνική
Χειμερινό / Εαρινό Εξάμηνο
Το πρόγραμμα προσφέρεται στα Αγγλικά. Κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους, προσφέρονται μαθήματα και στα Ελληνικά.Περισσότερες Πληροφορίες
Bachelor in Business Administration (BBA)

Ο κλάδος του Μάρκετινγκ αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σφαίρας των επιχειρηματικών γνώσεων. Ενδιαφέρει ιδιαίτερα όσους θέλουν να ασχοληθούν με τη διαφήμιση, τις δημόσιες σχέσεις, την έρευνα αγοράς, τις πωλήσεις, το ηλεκτρονικό εμπόριο, τη συμπεριφορά του καταναλωτή και βέβαια τον σχεδιασμό και την εφαρμογή στρατηγικών Μάρκετινγκ. Το Μάρκετινγκ απαιτεί την εφαρμογή διαφόρων πρακτικών, που διασφαλίζουν την επίτευξη των στόχων του οργανισμού ή της επιχείρησης (κερδοφορία, ανάπτυξη κ.ά.). Οι πρακτικές αυτές περιλαμβάνουν, ανάμεσα σε άλλα, τη διαδικασία έρευνας, συλλογής, ανάλυσης και ερμηνείας πληροφοριών, την κατανόηση των αντιλήψεων και απαιτήσεων της αγοράς, τη δημιουργία σχέσεων με τους πελάτες, τον σχεδιασμό και την εφαρμογή στρατηγικών, καθώς και τη χρήση εργαλείων όπως η διαφήμιση και οι δημόσιες σχέσεις.

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας είναι ένας από τους πανεπιστημιακούς εταίρους του Αγγλικού Ινστιτούτου Μάρκετινγκ (UK CIM), και αυτό δίδει την δυνατότητα στους αποφοίτους μας να γίνονται μέλη του Ινστιτούτου. Tο πρόγραμμα Μάρκετινγκ του UNIC είναι το πρώτο πανεπιστημιακό πρόγραμμα στην Κύπρο το οποίο έχει αναγνωριστεί από το UK CIM, και ως εκ τούτου οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να πάρουν εξαιρέσεις από συγκεκριμένα μαθήματα των επαγγελματικών τίτλων σπουδών που προσφέρει το UK CIM.

Προοπτικές Σταδιοδρομίας

Το μάρκετινγκ είναι ένα πεδίο που χαρακτηρίζεται από συνεχείς αλλαγές και προκλήσεις. Είναι από τους πιο ραγδαία αναπτυσσόμενους τομείς των επιχειρήσεων και των μη κερδοσκοπικών οργανώσεων, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Λόγω της εξαιρετικά ανταγωνιστικής φύσης του τομέα και του ταχέως εξελισσόμενου «χαρακτήρα» του υπάρχει συνεχής ζήτηση για ικανούς αποφοίτους. Οι ευκαιρίες σταδιοδρομίας αποφοίτων περιλαμβάνουν θέσεις στην διαχείριση πελατειακών σχέσεων, στην διαφήμιση, στην διαχείριση προϊόντων και μάρκας, στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων, στις δημόσιες σχέσεις, στις πωλήσεις, στην έρευνα αγοράς, στο σχεδιασμό μάρκετινγκ και στη διανομή. Οι απόφοιτοι μπορούν να βρουν μια θέση εργασίας σε διάφορους τομείς, όπως τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες (τράπεζες κλπ), τις επαγγελματικές υπηρεσίες (λογιστικές, ασφαλιστικές, νομικές κλπ), τον μεταποιητικό τομέα, τους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, την εκπαίδευση, τον τομέα υγείας και το λιανικό εμπόριο.

Πρόσβαση σε Περαιτέρω Σπουδές

Μετά την απόκτηση Πτυχίου (Bachelor’s Degree), οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας (MBA) ή σε άλλο μεταπτυχιακό πρόγραμμα το οποίο προσφέρεται από αναγνωρισμένο ίδρυμα στην Κύπρο ή στο εξωτερικό.

Διαδικασία Εισδοχής

Εισδοχή στο πρόγραμμα μπορεί να γίνει είτε κατά το Χειμερινό είτε κατά το Εαρινό εξάμηνο.

Παρακάτω θα βρείτε τα απαραίτητα δικαιολογητικά που χρειάζεται να μας αποστείλετε, ούτως ώστε τo Tμήμα Διεκπεραίωσης Αιτήσεων να αναλάβει την διαδικασία προεγγραφής σας, με τον έλεγχο και την αποστολή της Αίτησης Εισδοχής στο Πανεπιστήμιο. Όταν έχετε συγκεντρώσει όλα τα έγγραφα τα αποστέλλετε στο admissions@myunifind.com μαζί με την συμπληρωμένη ηλεκτρονική αίτηση, χωρίς οικονομική επιβάρυνση, έτσι ώστε να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία αξιολόγησης της υποψηφιότητάς σας.

Τα απαραίτητα έγγραφα για την εισαγωγή στα Προπτυχιακά Προγράμματα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας είναι τα εξής:

  • Συμπληρωμένη Αίτηση Εισδοχής – Για να κατεβάσετε την Αίτηση Εισδοχής, πατήστε εδώ.
  • Αντίγραφο απολυτηρίου
  • Αντίγραφο ταυτότητας
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών

marketing1

marketing2

 

Section 1
Final Quiz