4
Πτυχίο
πλήρης|μερική
240
Αγγλική|Ελληνική
Χειμερινό /Εαρινό Εξάμηνο
Το πρόγραμμα προσφέρεται στα Aγγλικά. Κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων ετών, προσφέρονται μαθήματα και στα Eλληνικά.Περισσότερες Πληροφορίες
Bachelor of Science (BSc)

Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι σημερινές επιχειρήσεις απαιτούν τη στελέχωσή τους με άτομα προσοντούχα και ικανά να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των σύγχρονων επιχειρήσεων. Τέτοια ικανά άτομα είναι οι λογιστές/ελεγκτές οι οποίοι είναι απαραίτητοι στη στελέχωση αλλά και στην αποτελεσματική λειτουργία των επιχειρήσεων. Λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες απαιτήσεις, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας προσφέρει ένα μοναδικό ακαδημαϊκό πρόγραμμα στη Λογιστική (Accounting), δίνοντας τη δυνατότητα στους κατόχους του ακαδημαϊκού πτυχίου να απαλλαγούν από τον μέγιστο αριθμό μαθημάτων των προγραμμάτων των επαγγελματικών σωμάτων ACCA (Association of Chartered and Certified Accountants) και ICAEW (Institute of Chartered Accountants in England and Wales).

 Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα, μέσα στα 4 έτη σπουδών τους, να αποκτήσουν το πτυχίο Λογιστικής με διάφορους συνδυασμούς, όπως:

 • Λογιστική με Χρηματοοικονομικά
 • Λογιστική με Marketing
 • Λογιστική με Management
Προοπτικές Σταδιοδρομίας

Οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να εργαστούν στους εξής κλάδους:

 • Λογιστές και Ελεγκτές στο Δημόσιο Τομέα
 • Ημικρατικούς Οργανισμούς
 • Ιδιωτικές Επιχειρήσεις
 • Τραπεζικό Τομέα
 • Εκπαιδευτικά Ινστιτούτα, κλπ.

Επίσης, η επαγγελματική εμπειρία μαζί με το πτυχίο Λογιστικής δίνουν τη δυνατότητα στους απόφοιτους να ανελιχθούν σε διευθυντικές και διοικητικές θέσεις των οργανισμών στους οποίους εργάζονται.

Πρόσβαση σε Περαιτέρω Σπουδές

Μετά την απόκτηση πτυχίου στη Λογιστική, οι απόφοιτοι μπορούν να συνεχίσουν τις επαγγελματικές σπουδές των λογιστών/ελεγκτών. Σ’ αυτή την περίπτωση, οι απόφοιτοι έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για απαλλαγές απο τα επαγγελματικά σώματα λογιστών/ελεγκτών ACCA (Chartered Certified Accountants) και ICAEW (Chartered Accountants). Οι απόφοιτοι, επίσης, μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

Διαδικασία Εισδοχής

Εισδοχή στο πρόγραμμα μπορεί να γίνει είτε κατά το Χειμερινό είτε κατά το Εαρινό εξάμηνο.

Παρακάτω θα βρείτε τα απαραίτητα δικαιολογητικά που χρειάζεται να μας αποστείλετε, ούτως ώστε τo Tμήμα Διεκπεραίωσης Αιτήσεων να αναλάβει την διαδικασία προεγγραφής σας, με τον έλεγχο και την αποστολή της Αίτησης Εισδοχής στο Πανεπιστήμιο. Όταν έχετε συγκεντρώσει όλα τα έγγραφα τα αποστέλλετε στο admissions@myunifind.com μαζί με την συμπληρωμένη ηλεκτρονική αίτηση, χωρίς οικονομική επιβάρυνση, έτσι ώστε να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία αξιολόγησης της υποψηφιότητάς σας.

Τα απαραίτητα έγγραφα για την εισαγωγή στα Προπτυχιακά Προγράμματα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας είναι τα εξής:

 • Συμπληρωμένη Αίτηση Εισδοχής – Για να κατεβάσετε την Αίτηση Εισδοχής, πατήστε εδώ.
 • Αντίγραφο απολυτηρίου
 • Αντίγραφο ταυτότητας
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών

accounting1

accounting2

Section 1
Final Quiz