3-8
Διδακτορικό
πλήρης
180
Αγγλική | Ελληνική
Χειμερινό | Εαρινό Εξάμηνο
Η συγγραφή της διατριβής μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε στα Αγγλικά είτε στα Ελληνικά.Περισσότερες Πληροφορίες
Doctor of Philosophy (PhD)

Το διδακτορικό πρόγραμμα στη Θεολογία προετοιμάζει και καταρτίζει ερευνητές, που θα εργασθούν ως καταλύτες ανάπτυξης και στις τρεις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Ειδικότερα στοχεύει στην κατάρτιση επιστημόνων και στελεχών της Εκκλησίας και του Kράτους, οι οποίοι θα βοηθήσουν στην οργάνωση ερευνητικών προγραμμάτων και εκπαιδευτικών δομών και υπηρεσιών.

Αυτή η κατάρτιση επιστημόνων, με εκτενέστερη, σαφέστερη και βαθύτερη γνώση της θεολογικής επιστήμης και γενικότερης έρευνας, θα έχει ως πρακτικές προεκτάσεις τη στελέχωση ερευνητικών και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, αλλά και οφέλη για την εκκλησιαστική και κοινωνική ζωή. Πιο συγκεκριμένα επιδιώκεται η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης και η απόκτηση δεξιοτήτων προσέγγισης των πηγών της επιστήμης της Θεολογίας και της αυθεντικής ερμηνείας τους μέσω σύγχρονων μεθόδων κατανόησης και ανάλυσης.

Επιπρόσθετα το πρόγραμμα αναφέρεται στη σπουδή της Ιστορίας και της παράδοσης του τόπου, με παράλληλη εμβάθυνση στη μελέτη των μνημείων της Κύπρου και την ανάδειξη της σημασίας τους για την πολιτιστική συνέχεια στο παρόν και στο μέλλον, καθώς και στην εξέταση της οικονομικής κρίσης αλλά και των σύγχρονων προκλήσεων στον χώρο της Οικολογίας και της Βιοηθικής, και στον ρόλο της εκκλησιαστικής διακονίας σχετικά με αυτές.

Διαδικασία Εισδοχής

Εισδοχή στο πρόγραμμα μπορεί να γίνει είτε κατά το Χειμερινό είτε κατά το Εαρινό εξάμηνο.

Παρακάτω θα βρείτε τα απαραίτητα δικαιολογητικά που χρειάζεται να μας αποστείλετε, ούτως ώστε τo Tμήμα Διεκπεραίωσης Αιτήσεων να αναλάβει την διαδικασία προεγγραφής σας, με τον έλεγχο και την αποστολή της Αίτησης Εισδοχής στο Πανεπιστήμιο. Όταν έχετε συγκεντρώσει όλα τα έγγραφα τα αποστέλλετε στο admissions@myunifind.com μαζί με την συμπληρωμένη ηλεκτρονική αίτηση, χωρίς οικονομική επιβάρυνση, έτσι ώστε να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία αξιολόγησης της υποψηφιότητάς σας.

Τα απαραίτητα έγγραφα για την εισαγωγή στα Διδακτορικά Προγράμματα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας είναι τα εξής:

 • Συμπληρωμένη Αίτηση Εισδοχής. Για να κατεβάσετε την Αίτηση Εισδοχής, πατήστε εδώ
 • Αντίγραφο Πτυχίου
 • Αναλυτική Βαθμολογία Πτυχίου
 • Αντίγραφο Μεταπτυχιακού
 • Αναλυτική Βαθμολογία Μεταπτυχιακού
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Σύντομη έκθεση για τους προσωπικούς στόχους και τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του υποψηφίου
 • Πιστοποίηση καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας
 • Δύο συστατικές επιστολές ή δύο προτεινόμενα πρόσωπα για συστάσεις απο τον ακαδημαϊκό ή επαγγελματικό χώρο
 • Τυχόν προηγούμενη Διδακτική Εμπειρία
 • Ερευνητική Πρόταση
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών

theologiaphd

Section 1
Final Quiz