4
Πτυχίο
Πλήρης ή Μερική
240
Αγγλικά
Χειμερινό / Εαρινό Εξάμηνο
Το πρόγραμμα προσφέρεται στα Αγγλικά. Κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων ετών προσφέρονται μαθήματα και στα Ελληνικά.Περισσότερες Πληροφορίες
Bachelor of Science (BSc)

Το Πρόγραμμα της Ηλεκτρολογικής Μηχανικής ασχολείται με εφαρμογές ηλεκτρισμού, ηλεκτρομαγνητισμού και ηλεκτρονικής. Συμπεριλαμβάνει τους τομείς αυτοματοποιημένου ελέγχου, τηλεπικοινωνιών, επεξεργασίας σημάτων, ηλεκτρομαγνητισμού, ηλεκτρικών μηχανών, συστημάτων παραγωγής μεταφοράς και διανομής ενέργειας (από ανανεώσιμες ή συμβατικές πηγές), κ.λπ. Οι σπουδές στον συγκεκριμένο κλάδο παρέχουν στους απόφοιτους τα αναγκαία εφόδια για επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία στον συνεχώς μεταβαλλόμενο και τεχνολογικά αναβαθμιζόμενο χώρο της Ηλεκτρολογικής Μηχανικής.

Το πρόγραμμα προσφέρει τρεις τομείς εξειδίκευσης:
  • Επικοινωνίες και Επεξεργασία Σήματος
  • Μικροκύματα, Κεραίες και Οπτική
  • Συστήματα Ισχύος και Αυτοματισμοί
Επαγγελματική Σταδιοδρομία

Οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να εργαστούν είτε στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα, σε εταιρείες τηλεπικοινωνιών όπου θα ασχοληθούν με την εγκατάσταση δικτύων και συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας, τηλεπικοινωνιακών και ηλεκτρονικών συσκευών και συστημάτων, καθώς και συστημάτων αυτόματου ελέγχου. Επίσης μπορούν να εργοδοτηθούν σε εταιρείες παραγωγής ενέργειας και σε εταιρείες οι οποίες αναλαμβάνουν ηλεκτρολογικές μελέτες για εργοστάσια και άλλους χώρους.

Επαγγελματική Κατοχύρωση

Οι απόφοιτοι έχουν τη δυνατότητα να εγγραφούν ως μέλη του ΕΤΕΚ στους κλάδους της Ηλεκτρολογικής ή/και Ηλεκτρονικής Μηχανικής για νόμιμη άσκηση του επαγγέλματος τους.

Πρόσβαση σε περαιτέρω Σπουδές

Οι απόφοιτοι του προγράμματος θα έχουν τη δυνατότητα για μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, σε συναφείς κλάδους και ακολούθως σε διδακτορικά προγράμματα (PhD) στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας αλλά και σε πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Διαδικασία Εισδοχής

Εισδοχή στο πρόγραμμα μπορεί να γίνει είτε κατά το Χειμερινό είτε κατά το Εαρινό εξάμηνο.

Παρακάτω θα βρείτε τα απαραίτητα δικαιολογητικά που χρειάζεται να μας αποστείλετε, ούτως ώστε τo Tμήμα Διεκπεραίωσης Αιτήσεων να αναλάβει την διαδικασία προεγγραφής σας, με τον έλεγχο και την αποστολή της Αίτησης Εισδοχής στο Πανεπιστήμιο. Όταν έχετε συγκεντρώσει όλα τα έγγραφα τα αποστέλλετε στο admissions@myunifind.com μαζί με την συμπληρωμένη ηλεκτρονική αίτηση, χωρίς οικονομική επιβάρυνση, έτσι ώστε να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία αξιολόγησης της υποψηφιότητάς σας.

Τα απαραίτητα έγγραφα για την εισαγωγή στα Προπτυχιακά Προγράμματα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας είναι τα εξής:

  • Συμπληρωμένη Αίτηση Εισδοχής – Για να κατεβάσετε την Αίτηση Εισδοχής, πατήστε εδώ.
  • Αντίγραφο απολυτηρίου
  • Αντίγραφο ταυτότητας
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών

1

2

3

Section 1
Final Quiz