1.5
Μεταπτυχιακό
πλήρης | μερική
90
Ελληνική
Χειμερινό | Εαρινό ΕξάμηνοΠερισσότερες Πληροφορίες
Master of Science (MSc)

Το πρόγραμμα Επιστήμης της Άσκησης και Φυσικής Αγωγής δίνει τη δυνατότητα εξειδίκευσης στο γνωστικό αντικείμενο της αθλητικής επιστήμης, σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο. Παρέχεται μεταπτυχιακή εκπαίδευση σε άτομα που ασχολούνται με δραστηριότητες άσκησης, φυσικής αγωγής και προπονητικής σε ιδιωτικούς και κρατικούς οργανισμούς, καθώς και σε φορείς αναψυχής και αθλητισμού γενικότερα.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη δημιουργία υποδομής για τη διαρκή προαγωγή της επιστημονικής γνώσης, και στη δημιουργία ικανών και αποτελεσματικών επιστημόνων οι οποίοι θα είναι ανταγωνιστικοί στο πλαίσιο της Ενωμένης Ευρώπης σε επίκαιρα σχετικά θέματα για όλες τις ηλικιακές ομάδες.

Η δυνατότητα επιλογής κατεύθυνσης και επικέντρωσης σε συγκεκριμένο στόχο, που δίνει το πρόγραμμα, βοηθά τον φοιτητή να επιλέξει τον τομέα προσωπικής του ανάπτυξης ακόμη πιο εξειδικευμένα στην επιστήμη της άσκησης ή τη φυσική αγωγή, ανάλογα με τα ενδιαφέροντά του και τον τομέα δραστηριοποίησής του.

Επιμέρους σκοποί του προγράμματος είναι:

 • Η ανάπτυξη αναλυτικών δεξιοτήτων και κριτικής σκέψης των φοιτητών για τη δημιουργία προγραμμάτων εξάσκησης με στόχο άμεσα αλλά και μακροπρόθεσμα αποτελέσματα, καθώς και για τη διά βίου αλλαγή νοοτροπίας των ασκουμένων.
 • Η παροχή γνώσης στους φοιτητές, η οποία να βασίζεται σε νέες μεθόδους και τεχνικές, έτσι ώστε να τους καθιστά ικανούς για τη δημιουργία κατάλληλου περιβάλλοντος εξάσκησης και μάθησης, σε κάθε επίπεδο ενασχόλησης που τους ενδιαφέρει.
Μαθησιακά Αποτελέσματα

Ο φοιτητής, μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος αναμένεται να:

 1. Δημιουργεί προγράμματα απόδοσης και υγείας πολύ καλά σχεδιασμένα και βασισμένα στις ανάγκες των ατόμων που θα συμμετέχουν σε αυτά, με ευχάριστη εφαρμογή και με δυνατότητες αξιολόγησής τους.
 2. Αξιολογεί τις ανάγκες, να εφαρμόζει τεστ φυσικής κατάστασης, να συνταγογραφεί και να εφαρμόζει κατάλληλα προγράμματα, είτε ατομικά είτε ομαδικά.
 3.  Αναπτύσσει προγράμματα συγκεκριμένου σκοπού, καλύπτοντας τις ανάγκες μεγάλου μέρους του πληθυσμού.
 4. Παρουσιάζει μια ηγετική προσωπικότητα στο χώρο ενασχόλησης του.
 5. Εξειδικευτεί σε θέματα σχολικής φυσικής αγωγής με δυνατότητα περαιτέρω εξέλιξής του στον τομέα δραστηριότητάς του.
 6. Μπορεί να ερμηνεύει τα υπάρχοντα ερευνητικά δεδομένα αλλά και να πραγματοποιεί προσωπικές έρευνες για απάντηση προβλημάτων και θεμάτων που τον ενδιαφέρουν.
 7. Έχει αποκτήσει αναλυτικές, επικοινωνιακές και διαχειριστικές δεξιότητες στο εργασιακό περιβάλλον είτε αυτό είναι εκπαιδευτικό, είτε αθλητικό, είτε αναψυχής.
 8. Μπορεί να συζεύξει τη θεωρητική γνώση με την εμπειρία για να αντεπεξέλθει επάξια στον ανταγωνιστικό κόσμο των σπορ, της φυσικής δραστηριότητας και της προώθησης της υγείας.
 9. Έχει τα εφόδια και γνώση για τη συνεχή ανάπτυξη των ατομικών του δεξιοτήτων διά μέσω της συνεχούς εκπαίδευσης, με στόχο τη διά βίου προσαρμογή στις εξελίξεις.
Προοπτικές Σταδιοδρομίας

Οι απόφοιτοι του μεταπτυχιακού προγράμματος μπορούν να εργοδοτηθούν στους ακόλουθους τομείς:

 • Πρωτοβάθμια/δευτεροβάθμια διδασκαλία φυσικής αγωγής ή/και προπονήσεις (π.χ. σε ακαδημίες, σχολεία, κολέγια, πανεπιστήμια, κέντρα απογευματινής απασχόλησης).
 • Κέντρα αναψυχής.
 •  Κέντρα αποκατάστασης (σε προγράμματα φυσικής αγωγής).
 • Αθλητικές ομάδες.
 • Συμβουλευτική σε άτομα ή ομάδες (επαγγελματίες και ερασιτέχνες) για βελτίωση της φυσικής κατάστασης και υψηλότερες επιδόσεις.
 • Συντονισμός, διαχείριση ή/και οργάνωση προγραμμάτων του δημόσιου/ιδιωτικού τομέα, σχετικών με:
  1. Την προώθηση της υγείας και της σωματικής δραστηριότητας.
  2. Τη διά βίου άσκηση και έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
 • Την οργάνωση/διαχείριση ομαδικών/ατομικώνπρογραμμάτων σε γυμναστήρια, αθλητικά σωματεία, κέντρα υγείας και αναψυχής.
 • Την έρευνα στη φυσική αγωγή και την προαγωγή της υγείας
Πρόσβαση σε Περαιτέρω Σπουδές

Οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να γίνουν δεκτοί σε σπουδές τρίτου κύκλου (Διδακτορικές Σπουδές).

Διαδικασία Εισδοχής

Εισδοχή στο πρόγραμμα μπορεί να γίνει είτε κατά το Χειμερινό είτε κατά το Εαρινό εξάμηνο.

Παρακάτω θα βρείτε τα απαραίτητα δικαιολογητικά που χρειάζεται να μας αποστείλετε, ούτως ώστε τo Tμήμα Διεκπεραίωσης Αιτήσεων να αναλάβει την διαδικασία προεγγραφής σας, με τον έλεγχο και την αποστολή της Αίτησης Εισδοχής στο Πανεπιστήμιο. Όταν έχετε συγκεντρώσει όλα τα έγγραφα τα αποστέλλετε στο admissions@myunifind.com μαζί με την συμπληρωμένη ηλεκτρονική αίτηση, χωρίς οικονομική επιβάρυνση, έτσι ώστε να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία αξιολόγησης της υποψηφιότητάς σας.

Τα απαραίτητα έγγραφα για την εισαγωγή στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας είναι τα εξής:

 • Συμπληρωμένη Αίτηση Εισδοχής – Για να κατεβάσετε την Αίτηση Εισδοχής, πατήστε εδώ.
 • Βιογραφικό Σημείωμα (CV)
 • Αντίγραφο αναγνωρισμένου Πτυχίου Πανεπιστημίου ή ισοδύναμο προσόν (π.χ. ACCA)
 • Αντίγραφο Αναλυτικής Βαθμολογίας
 • Στοιχεία επικοινωνίας με δύο προτεινόμενα πρόσωπα για συστάσεις από τον ακαδημαϊκό ή επαγγελματικό χώρο.
 • Σύντομη έκθεση προσωπικών στόχων και ερευνητικών ενδιαφερόντων
 • Πιστοποίηση καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας. Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας δεν αποτελεί κριτήριο για εισδοχή στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών

1

2

Section 1
Final Quiz