3-8
Διδακτορικό
πλήρης
180
Αγγλική | Ελληνική
Χειμερινό | Εαρινό Εξάμηνο
Η συγγραφή της διατριβής μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε στα Αγγλικά είτε στα Ελληνικά.Περισσότερες Πληροφορίες
Doctor of Philosophy (PhD)

Το Τμήμα Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας αποτελεί μια δυναμική πλατφόρμα για ερευνητές και επιτυχημένους επαγγελματίες απ’ όπου μπορούν να αναπτύξουν τόσο τα ακαδημαϊκά τους ενδιαφέροντα όσο και την καριέρα τους. Στόχος του Τμήματος είναι να παρέχει ένα υποστηρικτικό περιβάλλον για μεταπτυχιακή έρευνα, να στηρίζει την ανάπτυξη δεξιοτήτων έρευνας και παρουσίασης, καθώς και να ανταποκρίνεται στις όποιες ακαδημαϊκές ανάγκες των σπουδαστών.

Δημιουργώντας ευκαιρίες για διεπιστημονική αλληλεπίδραση, το Τμήμα είναι σε θέση να βοηθήσει τους σπουδαστές να διευρύνουν το επαγγελματικό τους δίκτυο μέσα από τη διοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων και εκδηλώσεων που στοχεύουν στη δημιουργία στενών δεσμών με τη βιομηχανία των Μέσων Μαζικής Επικοινωνία, καθώς και με την τοπική και διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα.

Τα μέλη του Τμήματος Επικοινωνίας συμμετέχουν ενεργά σε ερευνητικά έργα και δημοσιεύσεις, καθώς και σε ένα ευρύ φάσμα εξωπανεπιστημιακών δραστηριοτήτων, όπως:

 • δημιουργία/παραγωγή μιντιακού περιεχομένου
 • διοργάνωση φεστιβάλ που έχουν σχέση με τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας
 • πολιτιστικές εκδηλώσεις
 • επαγγελματική κατάρτιση και παροχή συμβουλών σε διάφορους τομείς, όπως Γραμματισμός και Παιδεία στα Μέσα Ενημέρωσης, Ψηφιακά Μέσα και Μάθηση, Κινηματογραφική Πολιτική, Κοινοτικά Μέσα Ενημέρωσης, Διαμεσική και Ψηφιακή Αφήγηση, και Διαχείριση Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης
Διαδικασία Εισδοχής

Εισδοχή στο πρόγραμμα μπορεί να γίνει είτε κατά το Χειμερινό είτε κατά το Εαρινό εξάμηνο.

Παρακάτω θα βρείτε τα απαραίτητα δικαιολογητικά που χρειάζεται να μας αποστείλετε, ούτως ώστε τo Tμήμα Διεκπεραίωσης Αιτήσεων να αναλάβει την διαδικασία προεγγραφής σας, με τον έλεγχο και την αποστολή της Αίτησης Εισδοχής στο Πανεπιστήμιο. Όταν έχετε συγκεντρώσει όλα τα έγγραφα τα αποστέλλετε στο admissions@myunifind.com μαζί με την συμπληρωμένη ηλεκτρονική αίτηση, χωρίς οικονομική επιβάρυνση, έτσι ώστε να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία αξιολόγησης της υποψηφιότητάς σας.

Τα απαραίτητα έγγραφα για την εισαγωγή στα Διδακτορικά Προγράμματα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας είναι τα εξής:

 • Συμπληρωμένη Αίτηση Εισδοχής. Για να κατεβάσετε την Αίτηση Εισδοχής, πατήστε εδώ
 • Αντίγραφο Πτυχίου
 • Αναλυτική Βαθμολογία Πτυχίου
 • Αντίγραφο Μεταπτυχιακού
 • Αναλυτική Βαθμολογία Μεταπτυχιακού
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Σύντομη έκθεση για τους προσωπικούς στόχους και τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του υποψηφίου
 • Πιστοποίηση καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας
 • Δύο συστατικές επιστολές ή δύο προτεινόμενα πρόσωπα για συστάσεις απο τον ακαδημαϊκό ή επαγγελματικό χώρο
 • Τυχόν προηγούμενη Διδακτική Εμπειρία
 • Ερευνητική Πρόταση
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών

digital

Section 1
Final Quiz