4
Πτυχίο
Εξ Αποστάσεως
240
Αγγλική | Ελληνική
Χειμερινό | Εαρινό ΕξάμηνοΠερισσότερες Πληροφορίες
Bachelor in Business Administration (BBA)

Ο γενικός στόχος αυτού του πτυχίου είναι να παρουσιάσει μια ισορροπημένη εικόνα του κόσμου των επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα παρέχει μια κρίσιμη μελέτη όχι μόνο των θεωρητικών και πρακτικών πτυχών των διευθυντικών λειτουργιών στο εσωτερικό των επιχειρήσεων, αλλά και της ολοκλήρωσης και της σύνθεσης αυτών των λειτουργιών εντός των πολύπλοκων περιβαλλοντικών ρυθμίσεων που διαχειρίζονται, με ιδιαίτερη έμφαση στις τοπικές ανάγκες και συμφέροντα. Καθ’ όλη τη διάρκεια του πτυχίου, οι μαθητές εκπαιδεύονται να σκέφτονται αποτελεσματικά για την επιχείρηση ως σύνολο και να εκτιμήσουν την αλληλεξάρτηση των διαφόρων λειτουργιών των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Το Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων έχει ως στόχο:

  1. Να παρέχει φοιτητές με γνώση των θεωρητικών και πρακτικών πτυχών της λειτουργίας των διαφόρων τύπων των επιχειρηματικών οργανώσεων.
  2. Να παρακινήσει τους φοιτητές να κατανοήσουν το ρόλο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στον σύγχρονο κόσμο.
  3. Να παρακινήσει τους μαθητές να αναπτύξουν τη συνειδητοποίηση της αλλαγής και την ολοκληρωμένη φύση των προβλημάτων των επιχειρήσεων και την ικανότητα για να εξερευνήσουν και να ασχοληθούν με αυτά τα προβλήματα.
  4. Να αναπτύξει στους μαθητές την ικανότητα της ανάλυσης, της σύνθεσης και της αξιολόγησης στο πλαίσιο των επιχειρηματικών αποφάσεων.
Προοπτικές Σταδιοδρομίας

Το πρόγραμμα προσφέρει στους φοιτητές τα απαραίτητα εργαλεία και τις δεξιότητες για την εξασφάλιση μιας θέσης τόσο στον κερδοσκοπικό όσο και στο μη κερδοσκοπικό τομέα. Πιο συγκεκριμένα, μετά την ολοκλήρωση του πτυχίου, οι απόφοιτοι μπορούν είτε να συνεχίσουν μια επαγγελματική σταδιοδρομία ή να υποβάλουν αίτηση για μεταπτυχιακές σπουδές. Θα μπορούσαν να υποβάλουν αίτηση για θέσεις στους τομείς της διοίκησης, της λογιστικής, του μάρκετινγκ, της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού και της επικοινωνίας των επιχειρήσεων. Βασισμένοι στο ύφος της παράδοσης και της αξιολόγησης της ύλης που διδάχτηκε κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, οι μαθητές θα έχουν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στο να μπορούν να εργοδοτηθούν πιο εύκολα σε σύγκριση με τους φοιτητές άλλων προγραμμάτων των επιχειρήσεων.

Πρόσβαση σε Περαιτέρω Σπουδές

Οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να γίνουν δεκτοί σε σπουδές δεύτερου κύκλου (Μεταπτυχιακές Σπουδές)

Εξ Αποστάσεως Φοίτηση

Το Τμήμα Εξ Αποστάσεως φοίτησης εφαρμόζει σύγχρονες και τεχνολογικά εξελιγμένες μεθόδους για την προσφορά Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων σε εκείνους που λόγω επαγγελματικών ή άλλων υποχρεώσεων δεν έχουν τη δυνατότητα μετάβασης σε άλλη περιοχή για σπουδές.

Το Πρόγραμμα Διδάσκεται σε εξ αποστάσεως μορφή μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και οι εξετάσεις γίνονται σε εξεταστικά κέντρα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο. Η επικοινωνία με τους διδάσκοντες γίνεται με διάφορους τρόπους (π.χ. μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας του προγράμματος, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κ.ά.) με άμεση ανταπόκριση. Το Τμήμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης διαθέτει μια έμπειρη ομάδα στελεχών, η οποία στηρίζει σπουδαστές και διδάσκοντες.

Διαδικασία Εισδοχής

Εισδοχή στο πρόγραμμα μπορεί να γίνει είτε κατά το Χειμερινό είτε κατά το Εαρινό εξάμηνο.

Παρακάτω θα βρείτε τα απαραίτητα δικαιολογητικά που χρειάζεται να μας αποστείλετε, ούτως ώστε τo Tμήμα Διεκπεραίωσης Αιτήσεων να αναλάβει την διαδικασία προεγγραφής σας, με τον έλεγχο και την αποστολή της Αίτησης Εισδοχής στο Πανεπιστήμιο. Όταν έχετε συγκεντρώσει όλα τα έγγραφα τα αποστέλλετε στο admissions@myunifind.com μαζί με την συμπληρωμένη ηλεκτρονική αίτηση, χωρίς οικονομική επιβάρυνση, έτσι ώστε να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία αξιολόγησης της υποψηφιότητάς σας.

Τα απαραίτητα έγγραφα για την εισαγωγή στα Εξ Αποστάσεως Προπτυχιακά Προγράμματα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας είναι τα εξής:

  • Συμπληρωμένη Αίτηση Εισδοχής – Για να κατεβάσετε την Αίτηση Εισδοχής, πατήστε εδώ.
  • Αντίγραφο απολυτηρίου
  • Αντίγραφο ταυτότητας
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών

1

2

 

Section 1
Final Quiz