1.5
Μεταπτυχιακό
πλήρης|μερική
90
Ελληνική
Χειμερινό | Εαρινό ΕξάμηνοΠερισσότερες Πληροφορίες
Master of Arts (MA)

Σκοπός του προγράμματος είναι η εξειδίκευση των φοιτητών σε θεωρητικά και πρακτικά θέματα διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας, και η καλλιέργεια και ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων τους.

Το πρόγραμμα προσφέρεται σε συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ).

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι φοιτητές αναμένεται να είναι ικανοί να διδάξουν την ελληνική ως δεύτερη/ξένη γλώσσα, να γνωρίζουν τις τρέχουσες επιστημονικές εξελίξεις και τη συναφή μεθοδολογία στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας, να σχεδιάζουν, να οργανώνουν και να αξιολογούν γλωσσικά μαθήματα και εκπαιδευτικό υλικό, να χρησιμοποιούν με άνεση τις νέες τεχνολογίες και τους ψηφιακούς πόρους κατά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του μαθήματός τους, να λειτουργούν ως ένας νέος τύπος φιλολόγου, παράγοντας νέα γνώση, και προσφέροντας ουσιαστικά στο γνωστικό τους πεδίο μέσω της διαρκούς ανατροφοδότησης της διδασκαλίας τους, να συμμετέχουν σε κοινότητες μάθησης, ηλεκτρονικά περιβάλλοντα, και να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών χρησιμοποιώντας εναλλακτικούς τύπους διδασκαλίας και αξιολόγησης και συνθέτοντας σε επιστημονικό επίπεδο νέα δεδομένα και ιδέες.

Διαδικασία Εισδοχής

Εισδοχή στο πρόγραμμα μπορεί να γίνει είτε κατά το Χειμερινό είτε κατά το Εαρινό εξάμηνο.

Παρακάτω θα βρείτε τα απαραίτητα δικαιολογητικά που χρειάζεται να μας αποστείλετε, ούτως ώστε τo Tμήμα Διεκπεραίωσης Αιτήσεων να αναλάβει την διαδικασία προεγγραφής σας, με τον έλεγχο και την αποστολή της Αίτησης Εισδοχής στο Πανεπιστήμιο. Όταν έχετε συγκεντρώσει όλα τα έγγραφα τα αποστέλλετε στο admissions@myunifind.com μαζί με την συμπληρωμένη ηλεκτρονική αίτηση, χωρίς οικονομική επιβάρυνση, έτσι ώστε να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία αξιολόγησης της υποψηφιότητάς σας.

Τα απαραίτητα έγγραφα για την εισαγωγή στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας είναι τα εξής:

  • Συμπληρωμένη Αίτηση Εισδοχής – Για να κατεβάσετε την Αίτηση Εισδοχής, πατήστε εδώ.
  • Βιογραφικό Σημείωμα (CV)
  • Αντίγραφο αναγνωρισμένου Πτυχίου Πανεπιστημίου ή ισοδύναμο προσόν (π.χ. ACCA)
  • Αντίγραφο Αναλυτικής Βαθμολογίας
  • Στοιχεία επικοινωνίας με δύο προτεινόμενα πρόσωπα για συστάσεις από τον ακαδημαϊκό ή επαγγελματικό χώρο.
  • Σύντομη έκθεση προσωπικών στόχων και ερευνητικών ενδιαφερόντων
  • Πιστοποίηση καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας. Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας δεν αποτελεί κριτήριο για εισδοχή στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών

1 1

Section 1
Final Quiz