1.5
Μεταπτυχιακό
Εξ Αποστάσεως
90
Αγγλική
Χειμερινό | Εαρινό ΕξάμηνοΠερισσότερες Πληροφορίες
Master of Arts (MA)

Το πρόγραμμα προετοιμάζει φοιτητές και εκπαιδευτικούς για διεθνή καριέρα, είτε ως καθηγητές Αγγλικών (ESL/EFL) είτε ως σχεδιαστές αναλυτικών προγραμμάτων. Απευθύνεται σε άτομα που έχουν μερική ή και περιορισμένη εμπειρία στη διδασκαλία, και επιθυμούν να αποκτήσουν ένα σημαντικό επιπρόσθετο προσόν στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία στον χώρο της διδασκαλίας της αγγλικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας.

Παρέχει ένα ισχυρό επαγγελματικό θεμέλιο για την ανάπτυξη πρακτικών διδακτικών δεξιοτήτων, εφοδιάζοντας τους φοιτητές με ένα ευρύ φάσμα γλωσσικών, πολιτιστικών και παιδαγωγικών γνώσεων, μέσω θεωρητικών αλλά και πρακτικών προσεγγίσεων, οι οποίες οδηγούν στην κατανόηση των πραγματικών συνθηκών που επικρατούν μέσα σε μία τάξη, στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους στην κριτική ανάγνωση, καθώς και στην καλλιέργεια της ικανότητάς τους να σχεδιάσουν ένα ερευνητικό πρόγραμμα.

Εξ Αποστάσεως Φοίτηση

Το Τμήμα Εξ Αποστάσεως φοίτησης εφαρμόζει σύγχρονες και τεχνολογικά εξελιγμένες μεθόδους για την προσφορά Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων σε εκείνους που λόγω επαγγελματικών ή άλλων υποχρεώσεων δεν έχουν τη δυνατότητα μετάβασης σε άλλη περιοχή για σπουδές.

Το Πρόγραμμα Διδάσκεται σε εξ αποστάσεως μορφή μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και οι εξετάσεις γίνονται σε εξεταστικά κέντρα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο. Η επικοινωνία με τους διδάσκοντες γίνεται με διάφορους τρόπους (π.χ. μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας του προγράμματος, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κ.ά.) με άμεση ανταπόκριση. Το Τμήμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης διαθέτει μια έμπειρη ομάδα στελεχών, η οποία στηρίζει σπουδαστές και διδάσκοντες. 

Διαδικασία Εισδοχής

Εισδοχή στο πρόγραμμα μπορεί να γίνει είτε κατά το Χειμερινό είτε κατά το Εαρινό εξάμηνο.

Παρακάτω θα βρείτε τα απαραίτητα δικαιολογητικά που χρειάζεται να μας αποστείλετε, ούτως ώστε τo Tμήμα Διεκπεραίωσης Αιτήσεων να αναλάβει την διαδικασία προεγγραφής σας, με τον έλεγχο και την αποστολή της Αίτησης Εισδοχής στο Πανεπιστήμιο. Όταν έχετε συγκεντρώσει όλα τα έγγραφα τα αποστέλλετε στο admissions@myunifind.com μαζί με την συμπληρωμένη ηλεκτρονική αίτηση, χωρίς οικονομική επιβάρυνση, έτσι ώστε να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία αξιολόγησης της υποψηφιότητάς σας.

Τα απαραίτητα έγγραφα για την εισαγωγή στα Εξ Αποστάσεως Μεταπτυχιακά Προγράμματα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας είναι τα εξής:

  • Συμπληρωμένη Αίτηση Εισδοχής – Για να κατεβάσετε την Αίτηση Εισδοχής, πατήστε εδώ.
  • Βιογραφικό Σημείωμα (CV)
  • Αντίγραφο αναγνωρισμένου Πτυχίου Πανεπιστημίου ή ισοδύναμο προσόν (π.χ. ACCA)
  • Αντίγραφο Αναλυτικής Βαθμολογίας
  • Στοιχεία επικοινωνίας με δύο προτεινόμενα πρόσωπα για συστάσεις από τον ακαδημαϊκό ή επαγγελματικό χώρο.
  • Σύντομη έκθεση προσωπικών στόχων και ερευνητικών ενδιαφερόντων
  • Πιστοποίηση καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών

1

Section 1
Final Quiz