4
Πτυχίο
πλήρης | μερική
240
Αγγλική | Ελληνική
Χειμερινό / Εαρινό Εξάμηνο
Το πρόγραμμα προσφέρεται στα Αγγλικά. Κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους, προσφέρονται μαθήματα και στα Ελληνικά.Περισσότερες Πληροφορίες
Bachelor of Business Administration (BBA)

Η αθλητική βιομηχανία αναπτύσσεται με γοργούς ρυθμούς και συνεχώς δημιουργούνται νέες ανάγκες επαγγελματικής στελέχωσης στον χώρο. Ο αθλητισμός συνεχώς προωθείται σε όλες τις κοινωνικές τάξεις και η συμμετοχή όλων σε αθλητικές δραστηριότητες, με την αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής των Ευρωπαίων πολιτών, δημιουργεί νέα δεδομένα στον χώρο. Η αθλητική βιομηχανία βρίσκεται σε ανοδική πορεία ανάπτυξης από την οποία προκύπτουν αυξημένες ανάγκες για καλύτερη προσφορά ποιοτικών υπηρεσιών. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο θα πρέπει όλοι οι επαγγελματίες στον χώρο του αθλητισμού να είναι πλήρως καταρτισμένοι και ενήμεροι για τις εξελίξεις στον τομέα ειδίκευσής τους, και θα πρέπει να καθορίζουν την πορεία τους λαμβάνοντας υπόψη τις νέες προκλήσεις.

Το πρόγραμμα αθλητικής διοίκησης εφοδιάζει τους νέους και τις νέες που αγαπούν τον αθλητισμό με τις δεξιότητες που απαιτούνται για μια λαμπρή καριέρα στην αθλητική βιομηχανία.

Επαγγελματική Σταδιοδρομία

Με την αποφοίτησή τους, οι φοιτητές θα έχουν αποκτήσει τις απαιτούμενες δεξιότητες και γνώσεις που θα τους επιτρέψουν να εργοδοτηθούν ως διοικητικοί λειτουργοί και managers σε αθλητικούς οργανισμούς.

Πρόσβαση σε Περαιτέρω Σπουδές

Οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, όπως Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) καθώς και σε άλλους συναφείς κλάδους και ακολούθως σε διδακτορικά προγράμματα (PhD) στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας αλλά και σε πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Διαδικασία Εισδοχής

Εισδοχή στο πρόγραμμα μπορεί να γίνει είτε κατά το Χειμερινό είτε κατά το Εαρινό εξάμηνο.

Παρακάτω θα βρείτε τα απαραίτητα δικαιολογητικά που χρειάζεται να μας αποστείλετε, ούτως ώστε τo Tμήμα Διεκπεραίωσης Αιτήσεων να αναλάβει την διαδικασία προεγγραφής σας, με τον έλεγχο και την αποστολή της Αίτησης Εισδοχής στο Πανεπιστήμιο. Όταν έχετε συγκεντρώσει όλα τα έγγραφα τα αποστέλλετε στο admissions@myunifind.com μαζί με την συμπληρωμένη ηλεκτρονική αίτηση, χωρίς οικονομική επιβάρυνση, έτσι ώστε να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία αξιολόγησης της υποψηφιότητάς σας.

Τα απαραίτητα έγγραφα για την εισαγωγή στα Προπτυχιακά Προγράμματα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας είναι τα εξής:

  • Συμπληρωμένη Αίτηση Εισδοχής – Για να κατεβάσετε την Αίτηση Εισδοχής, πατήστε εδώ.
  • Αντίγραφο απολυτηρίου
  • Αντίγραφο ταυτότητας
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών

athlitiki

Section 1
Final Quiz