1.5
Μεταπτυχιακό
πλήρης | μερική
90
Ελληνική
Χειμερινό | Εαρινό ΕξάμηνοΠερισσότερες Πληροφορίες
Master of Science (MSc)

Το πρόγραμμα έχει ως στόχο να αξιοποιήσει τις γνώσεις της φυσιολογίας, βιοχημείας, διατροφολογίας, διαιτολογίας, και άλλων συναφών με την αθλητική επιστήμη και διατροφή κλάδων, και να ενσωματώσει αυτές τις γνώσεις στη διατροφή και τη διαιτολογία. Υποστηρίζεται από λέκτορες της αθλητικής διατροφής, της διαιτολογίας και της αθλητικής επιστήμης. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει περίοδο τριών μηνών κλινικής άσκησης και οι απόφοιτοι έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για εγγραφή στο Συμβούλιο Εγγραφής Επιστημόνων/ Τεχνολόγων Τροφίμων και Διαιτολόγων Κύπρου ως Αθλητικοί Διαιτολόγοι, εφόσον πληρούν όλα τα κριτήρια του περί εγγραφής νόμου (N.31(I)/1996).

Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Αθλητική Διατροφή / Διαιτολογία και Διατροφική Παρέμβαση στοχεύει:

 1. Να μεταδώσει γνώσεις και να αναπτύξει τις ικανότητες των φοιτητών μέσω της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στον τομέα της Αθλητικής Διατροφής και Διατροφής Παρέμβασης
 2. Για να εκπαιδεύσει τους φοιτητές να γίνουν επαγγελματίες του τομέα της υγείας για την παροχή υπηρεσιών σε διάφορους τομείς της αθλητικής διατροφής και διατροφικής παρέμβασης και συναφείς τομείς, όπως αθλητικά κέντρα, ακαδημαϊκά ινστιτούτα, ερευνητικά κέντρα, τη βιομηχανία (πχ συμπληρώματα διατροφής), την εκπαίδευση, και κοινωνικές/ κοινοτικές υπηρεσίες
 3. Να αναπτύξει τις ικανότητες που επιτρέπουν στους φοιτητές να συνεχίσουν τις σπουδές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της έρευνας στην Αθλητική Διαιτολογία/Διατροφή και Διατροφική Παρέμβαση
 4. Απώτερος στόχος είναι να παρασχεθούν στους ενδιαφερόμενους τα εφόδια για εκπόνηση διδακτορικής έρευνας και διατριβής στην Αθλητική Διαιτολογία και Διατροφή, έτσι ώστε να ενισχυθεί και ο προσανατολισμός των μελών του Τμήματος στην ανάγκη δημοσιεύσεων σε ξενόγλωσσα περιοδικά και επιθεωρήσεις.
Μαθησιακά Αποτελέσματα

Οι απόφοιτοι Αθλητικοί Διαιτολόγοι / Διατροφολόγοι αναμένεται να:

 • Επιδείξουν ικανότητα να εντοπίζουν, να ερμηνεύουν, να αξιολογούν και να χρησιμοποιούν επαγγελματική βιβλιογραφία για να κάνουν ηθικές αποφάσεις τεκμηριωμένης πρακτικής.
 • Χρησιμοποιούν τις τρέχουσες τεχνολογίες της πληροφορίας για να εντοπίσουν και να εφαρμόσουν τις κατευθυντήριες γραμμές και πρωτόκολλα βάσει αποδεικτικών στοιχείων.
 • Επιδείξουν αποτελεσματική και επαγγελματική προφορική και γραπτή επικοινωνία και τεκμηρίωση και τη χρήση των υφιστάμενων τεχνολογικών πληροφοριών κατά την επικοινωνία με άτομα, ομάδες και το κοινό.
 • Επιδείξουν αυτοπεποίθηση, δεξιότητες για υπεράσπιση και διαπραγμάτευση κατάλληλες για την κάθε διαφορετική κατάσταση.
 • Επιδείξουν και να εφαρμόζουν τεχνικές συμβουλευτικής για τη διευκόλυνση της αλλαγής της συμπεριφοράς.
 • Εντοπίσουν, να κατανοήσουν και να εφαρμόσουν θεσπισμένες κατευθυντήριες γραμμές για ένα σενάριο επαγγελματική πρακτικής.
 • Προσδιορίσουν και να περιγράψουν των ρόλων των άλλων επαγγελματιών με τους οποίους ο Αθλητικός Διατροφολόγος/Διαιτολόγος συνεργάζεται με την παράδοση των υπηρεσιών Αθλητικής Διατροφής.
 • Χρησιμοποιήσουν τη διαδικασία διατροφικής φροντίδας για τη λήψη αποφάσεων, για να διαπιστώσουν διατροφικά προβλήματα και να προσδιορίσουν και να αξιολογήσουν την διατροφική παρέμβαση, συμπεριλαμβανομένης της αθλητικής διατροφής με γνώμονα την άσκηση, την πρόληψη των ασθενειών και την προαγωγή της υγείας.
 • Εφαρμόσουν τις γνώσεις για το ρόλου του περιβάλλοντος, τροφίμων και των επιλογών του τρόπου ζωής για την ανάπτυξη παρεμβάσεων για να επηρεάσουν την αλλαγή και την ενίσχυση της ευεξίας σε διάφορα άτομα και ομάδες
 • Αναπτύξουν μια εκπαιδευτική συνεδρία ή πρόγραμμα / εκπαιδευτική στρατηγική για έναν συγκεκριμένο πληθυσμό.
 • Εφαρμόσουν θεωρίες διαχείρισης και επιχειρηματικότητας και αρχές για την ανάπτυξη, την εμπορία και την παράδοση των προγραμμάτων ή των υπηρεσιών.
 • Καθορίσουν το κόστος των υπηρεσιών ή εργασιών των κλινικών διαιτολόγων και προετοιμάσουν έναν προϋπολογισμό και να ερμηνεύουν τα οικονομικά δεδομένα.
 • Εφαρμόσουν τις αρχές της διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων σε διαφορετικές καταστάσεις
 • Εφαρμόσουν τις αρχές ασφάλειας που σχετίζονται με τα τρόφιμα, το προσωπικό και τους καταναλωτές.
 • Αναπτύξουν μέτρα αποτελέσματος, να χρησιμοποιήσουν αρχές πληροφορικής και τεχνολογίας για τη συλλογή και την ανάλυση δεδομένων για την εκτίμηση και αξιολόγηση των δεδομένων για χρήση στη διαδικασία λήψης αποφάσεων
 • Εξηγήσουν την επίδραση της θέσης της δημόσιας πολιτικής για την πρακτική άσκηση του επαγγέλματός της Αθλητικής Διατροφής/ Διαιτολογίας.
 • Εξηγήσουν τον αντίκτυπο της πολιτικής της υγειονομικής περίθαλψης και της διοίκησης, των διαφορετικών συστημάτων παροχής υγειονομικής περίθαλψης και θεμάτων ανταμοιβής, πολιτικών και κανονισμών στις υπηρεσίες Αθλητικής διατροφής/ διαιτολογίας.

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας έχει αναγνωριστεί ως ηγέτης στον τομέα της Επιστήμης του Αθλητισμού & Άσκησης, και της Διατροφής και Διαιτολογίας.

Πολλά από τα τρέχοντα δεδομένα για την επιστήμη του αθλητισμού και της άσκησης και της έρευνας για την διατροφή διαποτίζονται στα διδασκόμενα μαθήματα του προγράμματος αυτού και παρέχουν την ευκαιρία για όσους εργάζονται ή σκοπεύουν να εργαστούν στον τομέα του αθλητισμού και της επιστήμης της διατροφής και άλλους συναφείς κλάδους (φυσιολογία, βιομηχανική και την ψυχολογία) για την αναβάθμιση των ακαδημαϊκών και επαγγελματικών τους δεξιοτήτων, την εμπειρία και τη γνώση.

Προοπτικές Σταδιοδρομίας
 • Εργασία ως Αθλητικοί Διαιτολόγοι/Διατροφολόγοι σε Αθλητικά Κέντρα, Εργομετρικά Κέντρα, Αθλητικές Ομάδες, Φυσιοθεραπεύτρια, Κέντρα Αποκατάστασης Αθλητών
 • Σύμβουλοι/ συνεργάτες με κέντρα υγείας / σχολεία / εταιρικές οργανώσεις / ΜΚΟ
 • Διδασκαλία/έρευνα
 • Έρευνα
 • Στην φαρμακευτική βιομηχανία για τα προϊόντα διατροφικής υποστήριξης / φαρμακευτικά προϊόντα διατροφής/ διατροφικά συμπληρώματα
 • Αυτοεργοδοτούμενοι ή Ελεύθεροι επαγγελματίες
 • Αθλητικοί διαιτολόγοι/διατροφολόγοι
 • Βιομηχανία Τροφίμων/ Αθλητικών Τροφών
Πρόσβαση σε Περαιτέρω Σπουδές

Οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να γίνουν δεκτοί σε σπουδές τρίτου κύκλου (Διδακτορικές Σπουδές)

Διαδικασία Εισδοχής

Εισδοχή στο πρόγραμμα μπορεί να γίνει είτε κατά το Χειμερινό είτε κατά το Εαρινό εξάμηνο.

Παρακάτω θα βρείτε τα απαραίτητα δικαιολογητικά που χρειάζεται να μας αποστείλετε, ούτως ώστε τo Tμήμα Διεκπεραίωσης Αιτήσεων να αναλάβει την διαδικασία προεγγραφής σας, με τον έλεγχο και την αποστολή της Αίτησης Εισδοχής στο Πανεπιστήμιο. Όταν έχετε συγκεντρώσει όλα τα έγγραφα τα αποστέλλετε στο admissions@myunifind.com μαζί με την συμπληρωμένη ηλεκτρονική αίτηση, χωρίς οικονομική επιβάρυνση, έτσι ώστε να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία αξιολόγησης της υποψηφιότητάς σας.

Τα απαραίτητα έγγραφα για την εισαγωγή στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας είναι τα εξής:

 • Συμπληρωμένη Αίτηση Εισδοχής – Για να κατεβάσετε την Αίτηση Εισδοχής, πατήστε εδώ.
 • Βιογραφικό Σημείωμα (CV)
 • Αντίγραφο αναγνωρισμένου Πτυχίου Πανεπιστημίου ή ισοδύναμο προσόν (π.χ. ACCA)
 • Αντίγραφο Αναλυτικής Βαθμολογίας
 • Στοιχεία επικοινωνίας με δύο προτεινόμενα πρόσωπα για συστάσεις από τον ακαδημαϊκό ή επαγγελματικό χώρο.
 • Σύντομη έκθεση προσωπικών στόχων και ερευνητικών ενδιαφερόντων
 • Πιστοποίηση καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας. Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας δεν αποτελεί κριτήριο για εισδοχή στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών

1

Section 1
Final Quiz