Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος
admissions@myunifind.com

ΑΙΤΗΣΗ ΕΙΣΔΟΧΗΣ

1. Επιλογή Προγράμματος

Βρείτε όλα τα Διεθνώς Αναγνωρισμένα Προγράμματα Σπουδών του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και επιλέξτε το επιθυμητό. Στη συνέχεια διαβάστε προσεκτικά τις οδηγείες και συμπληρώστε την Αίτηση Εισδοχής. Για περισσότερες πληροφορίες συμπληρώστε τη Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που βρίσκεται στη σελίδα του Προγράμματος που έχετε επιλέξει και τo Tμήμα Διεκπεραίωσης Αιτήσεων θα αναλάβει για την ενημέρωση σας (δίδακτρα, διαδικασία εισδοχής και τα δικαιολογητικά που χρειάζονται για το Πρόγραμμα).

2. Υποβολή Αίτησης Εισδοχής

Όταν έχετε συγκεντρώσει όλα τα έγγραφα, θα πρέπει σαρωθούν και να αποσταλούν ηλεκτρονικά στο admissions@myunifind.com, μαζί με την συμπληρωμένη ηλεκτρονική Αίτηση Εισδοχής, έτσι ώστε να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία αξιολόγησης της υποψηφιότητάς σας.

3. Αξιολόγηση Αίτησης Εισδοχής

To Tμήμα Διεκπεραίωσης Αιτήσεων θα αναλάβει τη διαδικασία προεγγραφής σας, με τον έλεγχο και την αποστολή της Αίτησης Εισδοχής στο Πανεπιστήμιο. Στη συνέχεια, το Πανεπιστήμιο θα αξιολογήσει την Αίτηση Eισδοχής και θα επικοινωνήσει μαζι σας τηλεφωνικά ή μέσω email.

Διαδικασία Εισδοχής

Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να κατεβάσετε την Αίτηση Εισδοχής σε μορφή pdf στο κάτω μέρος της σελίδας. Η Αίτηση Εισδοχής σας θα παραληφθεί από την ομάδα της MYUNiFIND, επαγγελματίες στον τομέα και με χρόνια εμπειρίας στη σωστή και αποτελεσματική καθοδήγηση των φοιτητών, ολοκληρώνοντας τη διαδικασία αυτή όσο πιο απλά και γρήγορα γίνεται. Θα είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα, προμηθεύοντας σας με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και λεπτομέρειες θα χρειαστείτε.

Παρακάτω θα βρείτε τα απαραίτητα δικαιολογητικά που χρειάζεται να μας αποστείλετε, ούτως ώστε τo Tμήμα Διεκπεραίωσης Αιτήσεων να αναλάβει την διαδικασία προεγγραφής σας, με τον έλεγχο και την αποστολή της Αίτησης Εισδοχής στο Πανεπιστήμιο. Όταν έχετε συγκεντρώσει όλα τα έγγραφα τα αποστέλλετε στο admissions@myunifind.com μαζί με την συμπληρωμένη ηλεκτρονική αίτηση, χωρίς οικονομική επιβάρυνση, έτσι ώστε να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία αξιολόγησης της υποψηφιότητάς σας.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την εισαγωγή στα Προγράμματα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας είναι τα εξής:

Για Προπτυχιακά Προγράμματα

• Συμπληρωμένη Αίτηση Εισδοχής
• Αντίγραφο Πτυχίου
• Αντίγραφο Ταυτότητας

Για Μεταπτυχιακά Προγράμματα

• Συμπληρωμένη Αίτηση Εισδοχής
• Βιογραφικό Σημείωμα (CV)
• Αντίγραφο αναγνωρισμένου Πτυχίου Πανεπιστημίου ή ισοδύναμο προσόν (π.χ. ACCA)
• Αντίγραφο Αναλυτικής Βαθμολογίας
• Στοιχεία επικοινωνίας με δύο προτεινόμενα πρόσωπα για συστάσεις από τον ακαδημαϊκό ή επαγγελματικό χώρο.
• Σύντομη έκθεση προσωπικών στόχων και ερευνητικών ενδιαφερόντων
• Πιστοποίηση καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας. Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας δεν αποτελεί κριτήριο για εισδοχή στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.

* Για το Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και στη Σχολική Ψυχολογία απαραίτητες είναι δύο (2) συστατικές επιστολές από τον ακαδημαικό ή επαγγελματικό χώρο.

Για Διδακτορικά Προγράμματα

• Συμπληρωμένη Αίτηση Εισδοχής
• Αντίγραφο Πτυχίου
• Αναλυτική Βαθμολογία Πτυχίου
• Αντίγραφο Μεταπτυχιακού
• Αναλυτική Βαθμολογία Μεταπτυχιακού
• Βιογραφικό σημείωμα
• Σύντομη έκθεση για τους προσωπικούς στόχους και τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του υποψηφίου
• Πιστοποίηση καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας
• Δύο συστατικές επιστολές ή δύο προτεινόμενα πρόσωπα για συστάσεις απο τον ακαδημαϊκό ή επαγγελματικό χώρο
• Τυχόν προηγούμενη Διδακτική Εμπειρία
• Ερευνητική Πρόταση

 

Ηλεκτρονική Αίτηση Εισδοχής