Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος
admissions@myunifind.com

 

 

University of Nicosia

Τα Αναγνωρισμένα Πτυχία, Μεταπτυχιακά και Διδακτορικά Προγράμματα Σπουδών από το μεγαλύτερο Πανεπιστήμιο στην Κύπρο

ΠΤΥΧΙΑ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ

To Tμήμα Διεκπεραίωσης Αιτήσεων θα αναλάβει τη διαδικασία προεγγραφής σας, με τον έλεγχο και την αποστολή της Αίτησης Εισδοχής στο Πανεπιστήμιο. 

 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τα Πλεονεκτήματα του UNIC