Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος
admissions@myunifind.com

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διακεκριμένοι Καθηγητές

Διδάσκουν 370 Διακεκριμένοι Καθηγητές 90% των οποίων είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, διασφαλίζοντας έτσι ένα περιβάλλον μάθησης που είναι ταυτόχρονα οικείο και ποιοτικό , εφάμιλλο μερικών από των καλύτερων πανεπιστήμιων στον κόσμο.

Κέντρο Φοιτητικής Επιτυχίας

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στοχεύει στην, όσο το δυνατό, καλύτερη ακαδημαϊκή επίδοση των φοιτητών του. Έπειτα από μια συλλογική προσπάθεια, δημιουργήθηκε το «Κέντρο Φοιτητικής Επιτυχίας» (Student Success Center) με κύριο στόχο την ακαδημαϊκή στήριξη των φοιτητών. Προσφέρει βοηθητικά μαθήματα στα Προγράμματα Διοίκησης Επιχειρήσεων καθώς και Θετικών, Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, τα οποία γίνονται εξατομικευμένα με τη στήριξη αριστούχων φοιτητών.

Πραγματοποιούνται επίσης εργαστήρια, τα οποία επικεντρώνονται σε ακαδημαϊκά και εκπαιδευτικά θέματα, με στόχο την απόκτηση βασικών δεξιοτήτων. Τα αποτελέσματα του Κέντρου είναι ενθαρρυντικά, αφού πολλοί φοιτητές κατάφεραν να βελτιώσουν αισθητά τις ακαδημαϊκές τους επιδόσεις.

Η υπηρεσία αυτή προσφέρεται δωρεάν στους φοιτητές του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

Συνεργασίες με Ξένα Πανεπιστήμια

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διατηρεί στενές σχέσεις με ένα μεγάλο αριθμό ευρωπαϊκών, αμερικανικών και άλλων πανεπιστημίων, μεταξύ των οποίων υπάρχει αμφίδρομη ροή φοιτητών σε όλα τα επίπεδα, καθώς και ανταλλαγή φοιτητών και καθηγητών μέσω του προγράμματος Erasmus+.

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ERASMUS+
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ

Το Erasmus+ δίνει τη δυνατότητα σε φοιτητές / φοιτήτριες εγγεγραμμένους/ες στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο) να μεταβούν σε συνεργαζόμενο πανεπιστήμιο του εξωτερικού για 3 έως και 12 μήνες, με πλήρη αναγνώριση για το διάστημα των εκεί σπουδών τους. Οι φοιτητές / φοιτήτριες μπορούν να αιτηθούν συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus+ κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους σπουδών αλλά πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι τουλάχιστον στο 2ο έτος σπουδών κατά τη διάρκεια της μετάβασης.

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας συνεργάζεται με περισσότερα από 140 πανεπιστήμια σε 24 διαφορετικές ευρωπαικές χώρες. Μερικά απο τα πανεπιστήμια όπου μπορούν οι φοιτητές / φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Λευκωσίας να φοιτήσουν στα πλαίσια του Erasmus+ είναι: Kingston University και University of Stirling στο Ηνωμένο Βασίλειο, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στην Ελλάδα, Complutense University of Madrid στην Ισπανία, Metropolitan University Prague στην Τσεχία, University of Strasbourg στην Γαλλία, Maastricht University στην Ολλανδία και Politecnico di Milano στην Ιταλία.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

Εκτός από την κινητικότητα για σπουδές εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας παρέχει στους φοιτητές / στις φοιτήτριες του τη δυνατότητα να φοιτήσουν για ένα εξάμηνο σε συνεργαζόμενα ιδρύματα εκτός Ευρώπης. Συγκεκριμένα, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας συνεργάζεται με Πανεπιστήμια στην Ιαπωνία, Ρωσία, Ισραήλ, Σερβία και Μογγολία. Η συνεργασία αναμένεται να επεκταθεί εντός του επόμενου ακαδημαϊκού έτους και σε άλλα ιδρύματα και χώρες.

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Επιπλέον, το Erasmus+ δίνει τη δυνατότητα σε φοιτητές / φοιτήτριες αλλά και απόφοιτους να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση σε εταιρεία ή οργανισμό του εξωτερικού, με διάρκεια κινητικότητας από δύο (2) εώς δώδεκα (12) μήνες. Η Πρακτική Άσκηση μπορεί να αναγνωριστεί από το Πανεπιστήμιο και να συμβάλει στα προσόντα του φοιτητή / της φοιτήτριας είτε σε πιστωτικές μονάδες ECTS ή στο Παράρτημα Διπλώματος. Επιπλέον, στους απόφοιτους δίνεται Πιστοποιητικό Πρακτικής Άσκησης, γεγονός που τους προσδίδει 25% περισσότερες πιθανότητες για απασχόληση σε σχέση με τους μη μετακινούμενους φοιτητές.

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ

Οι φοιτητές / φοιτήτριες που μετακινούνται για σπουδές σε συνεργαζόμενα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης ή σε οργανισμούς / εταιρείες για σκοπούς πρακτικής άσκησης, λαμβάνουν ένα ποσό ως επίδομα ταξιδιού και μηνιαία επιχορήγηση ανάλογα με το κόστος ζωής στη χώρα υποδοχής.

Υποστήριξη σε Θέματα Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας

Το Κέντρο Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας ενημερώνει τους φοιτητές και τους αποφοίτους για τις επαγγελματικές τους επιλογές, τους ενθαρρύνει να διερευνήσουν τις δυνατότητες σταδιοδρομίας και να αναπτύξουν τις ικανότητές τους για να πετύχουν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους. Το Κέντρο Σταδιοδρομίας λειτουργεί ως σύνδεσμος μεταξύ φοιτητών και απόφοιτων, που αναζητούν εργασία, και διαφόρων οργανισμών εταιρειών που ψάχνουν υποψήφιους για εργοδότηση.

Δράση Κέντρου Σταδιοδρομίας:

• Συνεργασία με εταιρείες στην Κύπρο
• Αναρτήσεις για ευκαιρίες εργοδότησης στην
ιστοσελίδα www.intranet.unic.ac.cy/jobvacancies
• Οι φοιτητές και απόφοιτοι τοποθετούνται σε εταιρείες/οργανισμούς , προκειμένου να αποκτήσουν πρακτικές γνώσεις γύρω από τον τομέα που επιθυμούν.
• Έκδοση περιοδικού καριέρας
• Διοργάνωση Ετήσιας Έκθεσης Καριέρας όπου συμμετέχουν εταιρείες και οργανισμοί που στόχο έχουν να ενημερώσουν τους φοιτητές για τις ευκαιρίες εργοδότησης στον οργανισμό τους ή ακόμα και να προσλάβουν απόφοιτους, μετά από συνέντευξη.
• Καθοδήγηση σύνταξης/αναβάθμισης βιογραφικού
• Ανάπτυξη δεξιοτήτων συνέντευξης
• Εξερεύνηση επαγγελματικών επιλογών
• Παροχή βοήθειας στη συμπλήρωση αιτήσεων εργοδότησης
• Διοργάνωση σεμιναρίων και εργαστηρίων με θεματικές όπως «Τεχνικές Συγγραφής Βιογραφικού Σημειώματος», «Αυτοπεποίθηση και Εργασιακή Συνέντευξη», «Ακαδημαϊκή Γραφή και Έρευνα», «Η Σημασία της Θετικής Στάσης στον Εργασιακό Χώρο», «Εξασφάλιση Εργασίας», κ.ά.

Ενδεικτικό γεγονός για τη διασύνδεση των προγραμμάτων σπουδών του Πανεπιστημίου Λευκωσίας με την αγορά εργασίας, αποτελεί το υψηλό ποσοστό επαγγελματικής αποκατάστασης των αποφοίτων μας, τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό.

Υποτροφίες

Στο πλαίσιο της κοινωνικής του προσφοράς και της προσπάθειας για δημιουργία κινήτρων, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας προσφέρει ολικές και μερικές υποτροφίες, σε άριστους μαθητές, σε φοιτητές με οικονομικές δυσκολίες, σε αθλητές, σε άριστους φοιτητές και σε απόφοιτους Πανεπιστημίου Λευκωσίας και Intercollege.

Για περισσότερες πληροφορίες συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας και πολύ σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Κρατικά Βοηθήματα

Κρατική Ετήσια Φοιτητική Χορηγία με βάση τα οικονομικά κριτήρια.
Φοιτητικό πακέτο που επιχορηγεί ενοίκιο, σίτιση, αγορά βιβλίων και Η/Υ και παραχωρείται με βάση κοινωνικόοικονομικά κριτήρια.

Για περισσότερες πληροφορίες, συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας και πολύ σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

ΑΡΙΣΤΟΝ Τεστ

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας προσφέρει το τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού ΑΡΙΣΤΟΝ, το οποίο βοηθά στην επιλογή προγράμματος σπουδών. Είναι σταθμισμένο σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διαθέτει κλίμακες αλήθειας/ψεύδους, οι οποίες προσδιορίζουν την αξιοπιστία των απαντήσεων. Διερευνά την προσωπικότητα, τις κλίσεις, τις ικανότητες, τις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντα, προσδιορίζοντας έτσι προγράμματα και επαγγέλματα, τα οποία συγκλίνουν με όλα τα προαναφερόμενα. Μετά τη συμπλήρωση του τεστ ακολουθεί η εξαγωγή και η ανάλυση των αποτελεσμάτων μέσα από τη συμβουλευτική διαδικασία.

Για περισσότερες πληροφορίες, συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας και πολύ σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Φοιτητική Ένωση

Η Φοιτητική Ένωση είναι ο επίσημος εκπρόσωπος των φοιτητών. Ο πρόεδρος της Φ.Ε. συμμετέχει στις κύριες επιτροπές αποφάσεων του Πανεπιστημίου, όπως το Πανεπιστημιακό Συμβούλιο. Εκλελεγμένοι εκπρόσωποι των φοιτητών συμμετέχουν στη Σύγκλητο, στα Συμβούλια των Σχολών και στα Συμβούλια των Τμημάτων.

Τμήμα Φοιτητικών Υποθέσεων

Η φοιτητική ζωή αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, αφού προσφέρει στους φοιτητές μοναδικές ευκαιρίες για την προσωπική τους ανάπτυξη και εξέλιξη, ενώ συμβάλλει στην ενδυνάμωση των ηγετικών και επικοινωνιακών τους δεξιοτήτων. Επιπρόσθετα, παρέχει ευκαιρίες για συνεργασία, ομαδική εργασία, κοινωνική αλληλεπίδραση και διαπολιτισμική κατανόηση.

Με γνώμονα τα πιο πάνω, το Τμήμα Φοιτητικών Υποθέσεων έχει δεσμευτεί να εμπλουτίσει τη φοιτητική εμπειρία και να προωθήσει μια πλήρη και ενεργό φοιτητική ζωή.

Φοιτητικές Εκδηλώσεις, Δραστηριότητες και Όμιλοι

Το Γραφείο Φοιτητικών Εκδηλώσεων και Δραστηριοτήτων διοργανώνει εκδηλώσεις και δραστηριότητες ποικίλου χαρακτήρα, όπως μουσικές βραδιές και συναυλίες, εκδρομές, μαθήματα χορού, φιλανθρωπικά φεστιβάλ, σεμινάρια, εργαστήρια, διαγωνισμούς, προβολές ντοκιμαντέρ και ταινιών. Επίσης, διοργανώνονται εκδρομές, γιορτές και συνεστιάσεις, που είναι ευκαιρίες ψυχαγωγίας αλλά και γνωριμίας και καλλιέργειας μιας φιλικής ατμόσφαιρας μέσα στο Πανεπιστήμιο.

Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές να συμμετέχουν σε μια πλειάδα φοιτητικών ομίλων. Οι όμιλοι χωρίζονται σε Πολιτιστικούς, Ακαδημαϊκούς, Αθλητικούς και Αναψυχής. Μέσα από τη συμμετοχή τους στους ομίλους, οι φοιτητές μπορούν να αξιοποιήσουν δημιουργικά το χρόνο τους, να εξελιχθούν ως προσωπικότητες, να δημιουργήσουν νέες φιλίες και να αποκτήσουν πολλαπλές δεξιότητες και καλύτερο βιογραφικό. Επιπρόσθετα, έχουν τη δυνατότητα να διοργανώσουν και οι ίδιοι διάφορες εκδηλώσεις.

Πολιτιστικοί Όμιλοι

Πολιτιστικοί Όμιλοι Ιδιαίτερη προσφορά στον εμπλουτισμό της ζωής του Πανεπιστημίου έχουν οι ξένοι σπουδαστές (περίπου το 20% των φοιτητών), που προέρχονται από εβδομήντα πέντε και πλέον χώρες και συνδράμουν με τις δικές τους πολιτισμικές παραδόσεις και εμπειρίες στην άνθηση της πολυεθνικής κοινότητας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Υπάρχουν οι εξής όμιλοι: Ελληνικός, Αφρικανικός, Αραβικός, Βουλγαρικός, Αιγυπτιακός, Ινδικός, Ρωσικός, Ασιατικός, Σερβικός κ.ά.

Ακαδημαϊκοί Όμιλοι

Ακαδημαϊκοί Όμιλοι Λογιστικής, Αρχιτεκτονικής, Πληροφοριακών Συστημάτων, Τέχνης και Σχεδιασμού, Ανθρώπινης Βιολογίας, Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Νομικής, Διαχείρισης Επιχειρήσεων, Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, Ψυχολογίας, Κοινωνικής Εργασίας κ.ά.

Αθλητικοί Όμιλοι και Όμιλοι Αναψυχής

Το Πανεπιστήμιο διαθέτει ομάδες ποδοσφαίρου, βόλεϊ και μπάσκετ, που διακρίνονται παγκυπρίως.

Όμιλοι Αναψυχής: Εθελοντών, Σκακιού, Περιβάλλοντος, Μουσικής, Φωτογραφίας, Θεάτρου, Ταξιδιωτικός, Κινηματογράφου, Χορού, Κρασιού κ.ά.

UFIT Fitness Centre

To «UFIT Fitness Centre» του Πανεπιστημίου Λευκωσίας αποτελεί ένα από τα πιο σύγχρονα γυμναστήρια της Λευκωσίας. Έχει καθιερωθεί ως ένα από τα πιο άρτια εξοπλισμένα κέντρα υγείας στην Κύπρο, και παρέχει στους φοιτητές / στις φοιτήτριες εξαιρετικές υπηρεσίες κάτω από την επιστημονική παρακολούθηση εξειδικευμένων επαγγελματιών στον χώρο της άθλησης και της υγείας.

Φοιτητικό Mobile App

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας δημιούργησε την εφαρμογή UNIC NOW, η οποία είναι διαθέσιμη για συσκευές Apple, Android και Windows. Επιτρέπει σε φοιτητές και φίλους του Πανεπιστημίου Λευκωσίας να βρίσκουν πληροφορίες για το Πανεπιστήμιο, τα προγράμματα σπουδών, τους καθηγητές, τις διάφορες εκδηλώσεις, τις ώρες λειτουργίας των τμημάτων, χρήσιμα τηλέφωνα, χάρτες και πολλές άλλες πληροφορίες, γρήγορα και εύκολα από την οθόνη του κινητού ή του tablet τους.

Οι φοιτητές του Πανεπιστημίου έχουν επίσης πρόσβαση στον προσωπικό τους λογαριασμό, από όπου μπορούν να δουν το πρόγραμμα των μαθημάτων και εξετάσεών τους, να ελέγξουν τους βαθμούς τους, κ.λπ.