Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος
admissions@myunifind.com

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΤΥΧΙΑ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ

ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

 Η Φιλοσοφία της Σχολής
Η Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Κοινωνικών Επιστημών και Νομικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας επιδιώκει να εφοδιάσει τους φοιτητές με εκείνες τις γνώσεις που θα τους βοηθήσουν να εμπλουτίσουν τις εμπειρίες τους και να επιτύχουν στη ζωή και στην επαγγελματική τους καριέρα, αντιμετωπίζοντας τις δυσκολίες και αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που θα τους δοθούν.