Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος
admissions@myunifind.com

ΣΧΟΛΗ EΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

 Η Φιλοσοφία της Σχολής

Η Σχολή Επιστημών Αγωγής φιλοδοξεί να προσφέρει επιστημονική γνώση και άρτια επαγγελματική κατάρτιση με εκσυγχρονισμένα προγράμματα σπουδών, προσαρμοσμένα στις ανάγκες της σημερινής και της αυριανής κοινωνίας.