+357 22332322, +30 6908565139
admissions@myunifind.com

FAQ

Οι πιο συχνές ερωτήσεις των Φοιτητών.

Ποια είναι η διαδικασία αίτησης για εισδοχή στο Πανεπιστήμιο;

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας δέχεται αιτήσεις για το χειμερινό (Σεπτέμβριος) και το εαρινό (Φεβρουάριος) ακαδημαϊκό εξάμηνο. Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές κατά τη διάρκεια του έτους πριν από την ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων κάθε ακαδημαϊκού τετραμήνου.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗ

Βρες όλα τα Διεθνώς Αναγνωρισμένα Προγράμματα Σπουδών που προσφέρουν οι 5 Σχολές του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και επίλεξε το επιθυμητό. Το ποσό της Υποτροφίας αναγράφεται στη σελίδα του κάθε Προγράμματος.

Αφού επιλέξεις το Πρόγραμμα Σπουδών που σε ενδιαφέρει, συμπλήρωσε απλά και εύκολα την Αίτηση Εγγραφής. Όταν συμπληρωθεί με επιτυχία, αυτόματα θα σου αποσταλεί και σχετικό email με πληροφορίες για τα δικαιολογητικά που χρειάζεται να υποβληθούν με την Αίτηση Εγγραφής στο Πανεπιστήμιο.

Τέλος, θα αναλάβουμε τη διαδικασία προεγγραφής σου, με τον έλεγχο και την αποστολή της Aίτησης Eγγραφής και των δικαιολογητικών στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Σε περίπτωση που το Πανεπιστήμιο σε αποδεχτεί, αυτόματα ισχύει και το ποσό της Υποτροφίας που αναγράφεται στη σελίδα του Προγράμματος που επίλεξες!

Οι υπηρεσίες μας προσφέρονται δωρεάν για όλους τους φοιτητές από Ελλάδα και Κύπρο!

Ποια είναι τα κριτήρια εισδοχής για τα προπτυχιακά προγράμματα;

Γενικότερο κριτήριο εισδοχής είναι το Απολυτήριο Λυκείου από αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή ισοδύναμο προσόν. Τα Α Levels μπορούν να θεωρηθούν σαν ισοδύναμο προσόν, τα οποία μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για αναγνώριση απαλλαγή αντίστοιχων μαθημάτων.

Για μερικά προγράμματα σπουδών ισχύουν επιπρόσθετα κριτήρια εισδοχής (π.χ. Αρχιτεκτονική, Μουσική) και λαμβάνονται υπόψη συμπληρωματικά στοιχεία (π.χ. συνέντευξη/ακρόαση/πορτφόλιο).

Ειδικά Κριτήρια Εισδοχής – Σε περίπτωση που ο υποψήφιος φοιτητής έχει χαμηλό γενικό βαθμό απολυτηρίου, τότε μπορεί να γίνει δεκτός στην κατηγορία «Ειδική Εισδοχή» (Special Admission), όπου κατά το πρώτο ακαδημαϊκό εξάμηνο παρακολουθεί λιγότερα μαθήματα με σκοπό την ομαλή προσαρμογή και την απόκτηση/βελτίωση των αναγκαίων ακαδημαϊκών δεξιοτήτων.

Ποιά είναι τα κριτήρια αξιολόγησης και κατάταξης των υποψηφίων για τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών;

• Συμπληρωμένο έντυπο αίτησης εισδοχής
• Απολυτήριο Λυκείου ή επίσημο ή επικυρωμένο αντίγραφο απολυτηρίου
• Επίσημο αντίγραφο Πτυχίου (συναφές με την επιλογή κλάδου) με Αναλυτική Βαθμολογία ή επίσημο ή επικυρωμένο αντίγραφο Αναλυτικής Βαθμολογίας
• Βιογραφικό Σημείωμα (CV)
• Δύο συστατικές επιστολές
• Σύντομη έκθεση για τους προσωπικούς στόχους και τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του υποψήφιου / της υποψήφιας
• Προηγούμενη ερευνητική δραστηριότητα (όπου απαιτείται)
• Θετική απόδοση στη συνέντευξη (όπου
απαιτείται)
• Δύο πρόσφατες φωτογραφίες διαστάσεων διαβατηρίου
• Απόδειξη γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας*

* Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας δεν αποτελεί κριτήριο για εισδοχή σε όλα τα μεταπτυχιακά προγράμματα. Ωστόσο εάν απαιτείται, υπάρχει η δυνατότητα βελτίωσης / ενδυνάμωσης της γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας με συμπληρωματικές ώρες διδασκαλίας.

Ποιος περΙπου είναι ο προϋπολογισμός για προσωπικά έξοδα και έξοδα διαβίωσης;

Πέρα από τα δίδακτρά σας, θα πρέπει στον προϋπολογισμό σας να λάβετε υπόψη τα προσωπικά σας έξοδα και τα έξοδα διαβίωσης.

Οι δαπάνες για το ακαδημαϊκό έτος υπολογίζονται ως εξής:

• Διαμονή €2,000-€3,000
• Διατροφή και άλλα προσωπικά έξοδα €2,000 – €3,000
• Βιβλία και γραφική ύλη €300-€400

Πώς υπολογίζεται η πληρωμή των διδάκτρων και άλλων τελών;

Για παράδειγμα, τα δίδακτρα και ο τρόπος πληρωμής για έναν φοιτητή πτυχιακού προγράμματος με δίδακτρα €8280, ο οποίος εγγράφεται για 15 credits/διδακτικές περιόδους ανά τετράμηνο (30 το χρόνο) υπολογίζονται ως εξής:

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ

Fall 2016
Διδακτρα (15 x €276 = €4140) + Άλλα τέλη (Δικαίωμα εγγραφής κ.α. €116) = 4256

Spring 2017
Διδακτρα (15 x €276 = €4140) + Άλλα τέλη €61 = 4201

Ετήσια Δίδακτρα 2017
Διδακτρα €8280 + Άλλα τέλη €177 = 8457

*Τα άλλα τέλη πιθανόν να διαφέρουν ανάλογα με το πρόγραμμα σπουδών, όπως των πτυχιακών προγραμμάτων Αρχιτεκτονικής, Μουσικής, Νοσηλευτικής, Φαρμακευτικής, Φυσικοθεραπείας, Χορού κλπ.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (συμπεριλαμβάνονται τα πιο πάνω άλλα τέλη)

Fall 2016
Σεπτέμβριος (προκαταβολή) €1000 + (31/10/2016) €814 + (30/11/2016) €814 + (31/12/2016) €814 + (31/01/2017) €814 = 4256

Spring 2017
Φεβρουάριος (προκαταβολή) €1000 + (31/03/2017) €800 + (30/04/2017) €800 + (31/05/2017) €800 + (30/06/2017) €801 = 4201

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Σύμφωνα με το εκπαιδευτικό σύστημα που ακολουθεί το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, τα δίδακτρα υπολογίζονται ανάλογα με τον αριθμό των πιστωτικών μονάδων (credits) ή των διδακτικών περιόδων που εγγράφεται ένας φοιτητής κάθε τετράμηνο (semester). Σε περίπτωση, που τα credits ενός μαθήματος πτυχιακού προγράμματος διαφέρουν απο τις ώρες διδασκαλίας (όπως Αγγλικά, κλπ), για σκοπούς υπολογισμού των διδάκτρων λαμβάνεται υπόψη ο μεγαλύτερος εκ των δύο αριθμών. Το ακαδημαϊκο έτος αποτελείται από 2 τετράμηνα, το Χειμερινό (Fall Semester) και το Εαρινό (Spring Semester).

2. Η κανονική φοίτηση αντιστοιχεί σε 15 credits/διδακτικές περιόδους ανά τετράμηνο (30 ανά έτος).

3. Σε περίπτωση που ένας φοιτητής πάρει έκπτωση στα δίδακτρα ή δικαιούται κάποιο είδος υποτροφίας, αυτή υπολογίζεται πάνω στα δίδακτρα και αφαιρείται από τις 4 δόσεις του κάθε τετραμήνου.

ΑΛΛΑ ΤΕΛΗ

• Αίτηση εισδοχής (καταβάλλεται μόνο μια φορά στο πανεπιστήμιο) €55
• Δικαίωμα Εγγραφής €26
• Δικαίωμα Φοιτητικών Δραστηριοτήτων (ανά τετράμηνο) €20
• Τέλος Χρήσης Τεχνολογικών Διευκολύνσεων (ανά τετράμηνο) €55
• Τέλος για μαθήματα Εργαστηρίου (ανά μάθημα εργαστηρίου) €26
• Τέλος Έκδοσης Αναλυτικής Βαθμολογίας (Transcript Fee) (ανά αντίτυπο) €5
• Αίτηση Αποφοίτησης €60
• Αξιολόγηση μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων €52

Μπορώ να βελτιώσω το επίπεδο γνώσης μου στην Αγγλική γλώσσα;

Οι φοιτητές που παρακολουθούν προγράμματα σπουδών, τα οποία προσφέρονται εξ ολοκλήρου στα Αγγλικά ή προγράμματα σπουδών, που προσφέρονται στα Ελληνικά τουλάχιστον για τα δύο πρώτα χρόνια, έχουν την ευκαιρία να βελτιώσουν και να ενδυναμώσουν τη γνώση της Αγγλικής γλώσσας με συμπληρωματικές ώρες διδασκαλίας.

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας προσφέρει επίσης δωρεάν μαθήματα προετοιμασίας στους πρωτοετείς φοιτητές προκειμένου να βελτιώσουν το επίπεδο των Αγγλικών τους. Τα μαθήματα αυτά διαρκούν 4 βδομάδες και ξεκινούν ένα μήνα πριν την επίσημη έναρξη του ακαδημαϊκού έτους.

Τι είναι το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πιστωτικών Μονάδων ECTS;

Πρόκειται για ένα Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων, το οποίο στοχεύει στη διαφάνεια και επίτευξη των μαθησιακών αποτελεσμάτων και των διαδικασιών μάθησης. Αποσκοπεί στην αναγνώριση και στην επικύρωση τίτλων σπουδών και ενοτήτων μάθησης, καθώς και της κινητικότητας των φοιτητών (Erasmus).

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας έλαβε την ανώτατη διάκριση ECTS Label (European Transfer Credit System).

Τόσο το σύστημα ECTS όσο και το “Παράρτημα Διπλώματος” (Diploma Supplement Label), το οποίο περιγράφει τη φύση και το περιεχόμενο των σπουδών, είναι ενδείξεις αριστείας.

Ποια προγράμματα Σπουδών προσφέρει το Πανεπιστήμιο για την Ενέργεια και τους Υδρογονάνθρακες;

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, συναισθανόμενο τη σπουδαιότητα της βέλτιστης αξιοποίησης των κοιτασμάτων Φυσικού Αερίου στην Κυπριακή ΑΟΖ, για τη θωράκιση της χώρας και την πρόοδο, παρουσιάζει 8 Προγράμματα Σπουδών:

• Bachelor’s στη Μηχανική Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου (Oil & Gas Engineering),
• Master’s και PhD στη Μηχανική Πετρελαίου, Φυσικού Αερίου και Ενέργειας (Oil, Gas and Energy Engineering),
• Bachelor’s στη Διαχείριση Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Environmental & Energy Management),
• Bachelor’s στη Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων (Energy, Oil & Gas Management),
• Master’s στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) με κατεύθυνση στη Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων,
• Bachelor’s στις Διεθνείς Σχέσεις και Ευρωπαϊκές Σπουδές με κατεύθυνση στη Γεωπολιτική Ενέργειας και Υδρογονανθράκων (Politics of Oil & Gas) και
• Master’s στις Διεθνείς Σχέσεις και Ευρωπαϊκές Σπουδές με κατεύθυνση στη Γεωπολιτική Ενέργειας και Υδρογονανθράκων (Politics of Oil & Gas).

Τα προγράμματα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας είναι αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.;

Τα περισσότερα Προγράμματα του Πανεπιστημίου είναι αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (αναγράφεται στη σελίδα του κάθε Προγράμματος). Τα υπόλοιπα προγράμματα είναι υπο αξιολόγηση και αναμένεται να αναγνωριστούν σύντομα.

Το Πανεπιστήμιο απασχολεί φοιτητές για μείωση των διδάκτρων;

Κάθε εξάμηνο το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας απασχολεί μεγάλο αριθμό φοιτητών ως βοηθούς εργαστηρίων ή σε άλλες υπηρεσίες του Πανεπιστημίου. Ο κάθε φοιτητής-βοηθός απασχολείται τουλάχιστον 5-20 ώρες την εβδομάδα, με ανάλογη μείωση στα δίδακτρά του.

Είμαι από Κύπρο. Γιατί να επιλέξω να παραμείνω στη χώρα μου για Σπουδές;

ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ, ΜΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ

Επιλέγοντας να παραμείνεις στην Κύπρο αποφεύγεις τα έξοδα των μετακινήσεων στο εξωτερικό και δεν υποβάλλεσαι στη δύσκολη και χρονοβόρα περίοδο της προσαρμογής. Διατηρείς τους οικογενειακούς και φιλικούς σου δεσμούς – πράγμα που σημαίνει ότι θα έχεις τη στήριξη των δικών σου ανθρώπων – γεγονός που σου δίνει την ευκαιρία να παρακολουθήσεις απρόσκοπτα τα μαθήματά σου.

Σημαντικό πλεονέκτημα για να επιλέξετε να φοιτήσετε σε μια κοινωνία που σας είναι ήδη γνωστή, είναι οι πολλαπλάσιες ευκαιρίες που θα υπάρξουν για πρακτική εμπειρία και εξάσκηση του μελλοντικού σας επαγγέλματος. Θα σας είναι συγχρόνως πιο εύκολο να έχετε ενεργή δράση μέσα στην κοινωνία και να δραστηριοποιείστε παράλληλα με τις σπουδές σας σε τομείς που σας ενδιαφέρουν.

Είμαι από Ελλάδα. Γιατί να επιλέξω να σπουδάσω στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας;

• Σπουδάζεις την Πρώτη σου επιλογή!
• Τα προγράμματα του Πανεπιστημίου είναι ισότιμα και αντίστοιχα των Κρατικών Πανεπιστημίων.
• Προσφέρονται προπαρασκευαστικά προγράμματα σπουδών.
• Πολλά προγράμματα προσφέρονται εξολοκλήρου στα Ελληνικά και άλλα στα Αγγλικά.
• Τα προγράμματα σπουδών είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Πώς μπορεί να με βοηθήσει το τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού ΑΡΙΣΤΟΝ;

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας προσφέρει το τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού ΑΡΙΣΤΟΝ, το οποίο βοηθά στην επιλογή προγράμματος σπουδών. Είναι σταθμισμένο σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διαθέτει κλίμακες αλήθειας/ψεύδους, οι οποίες προσδιορίζουν την αξιοπιστία των απαντήσεων. Διερευνά την προσωπικότητα, τις κλίσεις, τις ικανότητες, τις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντα, προσδιορίζοντας έτσι προγράμματα και επαγγέλματα, τα οποία συγκλίνουν με όλα τα προαναφερόμενα. Μετά τη συμπλήρωση του τεστ ακολουθεί η εξαγωγή και η ανάλυση των αποτελεσμάτων μέσα από τη συμβουλευτική διαδικασία.

Για περισσότερες πληροφορίες, συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας και πολύ σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Απαιτείται φυσική παρουσία για τα Εξ Αποστάσεως Προγράμματα;

Η φυσική παρουσία του φοιτητή απαιτείται μόνο στις τελικές εξετάσεις των μαθημάτων στο τέλος του εξαμήνου.

Για φοιτητές από Ελλάδα, οι εξετάσεις πραγματοποιούνται σε εξεταστικά κέντρα στην Ελλάδα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο Κρήτης).

Για φοιτητές από Κύπρο, οι εξετάσεις πραγματοποιούνται στην έδρα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα των Εξ Αποστάσεως Προγραμμάτων;

Οι νέες τεχνολογίες και το διαδίκτυο έχουν φέρει επανάσταση στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση και σημαντικές βελτιώσεις στις μεθόδους διδασκαλίας και μάθησης. Συγχρόνως, δίνουν τη δυνατότητα φοίτησης Εξ Αποστάσεως σε στρατιώτες, εργαζόμενους και σε όσους δυσκολεύονται να παρακολουθήσουν μαθήματα σε συμβατικά τμήματα/τάξεις.

Τα πλεονεκτήματα των σπουδών Εξ Αποστάσεως:
• Παρακολούθηση σε ώρες που βολεύουν τους σπουδαστές.
• Δυνατότητα να επαναλάβει ο σπουδαστής κάποιο δύσκολο σημείο ενός μαθήματος, όσες φορές χρειαστεί.
• Ενθάρρυνση της συμμετοχής στο διάλογο/συζήτηση με καθηγητές και συμφοιτητές, ακόμα και ατόμων που βρίσκουν δύσκολη τη συμμετοχή σε μια συμβατική τάξη.

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας είναι το μόνο πανεπιστήμιο σε Κύπρο και Ελλάδα και ένα από τα λιγοστά στην Ευρώπη, που έχουν πετύχει τη σημαντική ιδρυματική αναγνώριση/πιστοποίηση UNIQUe από το EFQUEL, το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για την Ποιότητα στην Ηλεκτρονική Εκπαίδευση (European Foundation for Quality in e Learning). Η διάκριση αυτή επιβεβαιώνει το επίπεδο της ποιότητας, καθώς και την ύπαρξη των αναγκαίων στρατηγικών, υποδομών, τεχνογνωσίας και ανθρώπινου δυναμικού για την εξαιρετική παράδοση των προγραμμάτων μάθησης εξ αποστάσεως (Distance Learning).

Έλαβε επίσης πρόσφατα την πιστοποίηση E-xcellence από το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για την Εξ Αποστάσεως Πανεπιστημιακή Διδασκαλία (Association of Distance Teaching Universities). Αυτή η νέα αναγνώριση επιβεβαιώνει ότι το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας προσφέρει ποιοτικά ελεγχόμενη ηλεκτρονική μάθηση που αναβαθμίζεται συνεχώς ακολουθώντας τις νέες εξελίξεις. Ως μέλος του E-xcellence Associates in Quality το Πανεπιστήμιο έχει πρόσβαση στην κοινή
πλατφόρμα της κοινότητας όπου όλα τα μέλη μοιράζονται την εμπειρογνωσία τους με σκοπό τη διαρκή αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης που προσφέρουν.

Πόση είναι η Διάρκεια και ποια είναι η Διαδικασία Εκπαίδευσης των Εξ Αποστάσεως Προγραμμάτων;

• Η Διάρκεια Σπουδών είναι από 3 έως 9 ακαδημαϊκά εξάμηνα (πλήρης ή μερική φοίτηση).
• H Γλώσσα Διδασκαλίας είναι η Ελληνική ή η Αγγλική.
• Τα μαθήματα γίνονται Εξ Αποστάσεως με Ασύγχρονη και Σύγχρονη Εκπαίδευση χωρίς να απαιτηθεί καμία παρουσία στην Κύπρο (για σπουδαστές από Ελλάδα).
• Οι σπουδαστές χωρίζονται σε ολιγομελείς ομάδες (μικρές εκπαιδευτικές τάξεις).
• Υπάρχει Εκπαιδευτικός Σύμβουλος για κάθε σπουδαστή που τον κατευθύνει στο μεταπτυχιακό και επικοινωνεί μαζί του με σύγχρονο σύστημα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
• Τα μαθήματα πέραν των εργασιών εξετάζονται με γραπτές εξετάσεις, που γίνονται μια φορά το εξάμηνο σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κρήτη, ή στην έδρα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.
• Το κόστος πληρώνεται σε μηνιαίες δόσεις (από 16 έως 36).
• Η έναρξη των προγραμμάτων είναι τον Οκτώβριο και τον Φεβρουάριο.
• Υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων και τη θερινή περίοδο (έως 15 ECTS).

Ποιοι είναι οι μέθοδοι πληρωμής για τα Εξ Αποστάσεως Προγράμματα;

Μπορείτε να πληρώσετε τα δίδακτρά σας μέσω των πιο κάτω μεθόδων πληρωμής, αναγράφοντας το ονοματεπώνυμό σας και τον Φοιτητικό σας Αριθμό (U…Ν….) ή τον Αριθμό Αναφοράς [(A…N….) δηλαδή τον αριθμό που αναγράφεται στο ‘Πιστοποιητικό Εισδοχής’ που σας έχει αποσταλεί και ο οποίος είναι ο προσωρινός σας αριθμός, μέχρι την έκδοση του μόνιμου φοιτητικού σας αριθμού].

Η πιο πάνω διαδικασία είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ έτσι ώστε να μπορεί το λογιστήριο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας να καταχωρεί το ποσό που πληρώνετε στον προσωπικό σας φοιτητικό λογαριασμό και να αποφεύγονται τυχόν λάθη και καθυστερήσεις.

Οι μέθοδοι πληρωμής έχουν ως εξής:

Α. Μέσω του διαδικτύου, με οποιαδήποτε κάρτα, χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα της
JCCSmart. Η μέθοδος αυτή, η οποία συστήνεται από το Πανεπιστήμιο, είναι η πιο γρήγορη μέθοδος πληρωμής. Δηλαδή, πληρωμές που γίνονται μέσω της Jccsmart, πιστώνονται στο λογαριασμό σας την αμέσως επόμενη εργάσιμη μέρα.

1. Επίσκεψη στην ιστοσελίδα www.jccsmart.com
2. Επιλογή εικονιδίου για πληρωμές Λογαριασμών/Τελών
3. Επιλογή του εικονιδίου Δίδακτρα
4. Επιλογή του εικονιδίου University of Nicosia/Intercollege (Nicosia Campus)
5. Επιλογή εικονιδίου: Πληρωμή Διδάκτρων (Πανεπιστήμιο Λευκωσίας)
6. Συμπληρώστε το JCCSmart e-mail και το password σας
7. Συμπληρώστε τον Φοιτητικό σας Αριθμό (U…Ν….) ή τον προσωρινό
Αριθμό Αναφοράς σας (Α…Ν….), το ονοματεπώνυμο σας και το ποσό που θέλετε να πληρώσετε.

Β. Με κατάθεση/μεταφορά χρημάτων στον ακόλουθο λογαριασμό:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
EDEX – Educational Excellence Corporation Ltd
A/c No.: 5794-064619-041
IBAN: GR82 0172 7940 0057 9406 4619 041
Swift Code: PIRBGRAA

Με τη μέθοδο αυτή είναι πολύ σημαντικό όπως στα «Στοιχεία Πληρωμής» συμπληρώσετε τον Φοιτητικό σας Αριθμό (U…Ν….) ή τον προσωρινό Αριθμό Αναφοράς σας (Α…Ν….), και το ονοματεπώνυμο σας.

Παρακαλώ σημειώστε ότι, σε περίπτωση που παραλείψετε τη συμπλήρωση των πιο πάνω πληροφοριών, ο φοιτητικός σας λογαριασμός ΔΕΝ θα μπορέσει να ενημερωθεί με την πληρωμή που έχετε κάνει.

Ενδιαφέρομαι για Στέγαση. Πού να αποταθώ;

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας βρίσκεται στο κέντρο της Λευκωσίας και εξυπηρετείται από τα αστικά δρομολόγια των λεωφορείων, κάνοντας έτσι τη μετακίνησή σου πολύ εύκολη. Βρίσκεται επίσης σε μια εμπορική περιοχή με πολλά καταστήματα, εστιατόρια και χώρους αναψυχής και κοντά στο Mall της Έγκωμης.

Ως φοιτητής έχεις πολλές επιλογές διαμονής, όπως δωμάτιο σε έναν από τους ξενώνες του Πανεπιστημίου, αλλά και κοντινά ιδιωτικά διαμερίσματα ή σπίτια προς ενοικίαση.

Στη MyUniFind συνεργαζόμαστε με αξιόπιστες εταιρείες εξεύρεσης διαμονής στη Λευκωσία και μπορούμε να σε βοηθήσουμε να βρεις την κατάλληλη στέγη που θα σε φιλοξενήσει σε όλη τη διάρκεια των σπουδών σου. Υπάρχουν επιλογές διαμονής εντός και εκτός της Πανεπιστημιούπολης και εμείς αναλαμβάνουμε να σου προσφέρουμε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που μπορεί να χρειαστείς.

Συμπλήρωσε τη φόρμα για βοήθεια στην εξεύρεση διαμονής που θα βρεις στη σελίδα με τις Υπηρεσίες μας και πολύ σύντομα ένας συνεργάτης – μεσίτης της MyUniFind, θα επικοινωνήσει μαζί σου για τη διαδικασία.

Ενδιαφέρομαι για παραλαβή από το αεροδρόμιο. Πού να αποταθώ;

Αναλαμβάνουμε την επικοινωνία με αξιόπιστη εταιρεία ταξί για την παραλαβή σου, την ώρα της άφιξής σου. Η τιμή από το Διεθνές Αεροδρόμιο Λάρνακας στη Λευκωσία είναι €50 και από το Διεθνές Αεροδρόμιο Πάφου στη Λευκωσία περίπου €95.

Το ταξί μπορεί να σε πάει στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας ή σε οποιοδήποτε ξενοδοχείο αν έχει γίνει προηγουμένως η απαραίτητη κράτηση.

Συμπλήρωσε τη Φόρμα Παραλαβής από το Αεροδρόμιο που θα βρεις στη σελίδα με τις Υπηρεσίες μας και πολύ σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σου με περισσότερες πληροφορίες.

Ενδιαφέρομαι για Ξενάγηση στην Πανεπιστημιούπολη. Πού να αποταθώ;

Το Τμήμα Εισδοχής Φοιτητών του Πανεπιστημίου, σε καλωσορίζει μαζί με όλους τους υπόλοιπους φοιτητές, αλλά και την οικογένειά σου.

Αν σε ενδιαφέρει μια ξενάγηση στην Πανεπιστημιούπολη για να γνωρίσεις το περιβάλλον όπου θα ζεις και θα περνάς τις ώρες σου, συμπλήρωσε τη Φόρμα για Ξενάγηση στην Πανεπιστημιούπολη που θα βρεις στη σελίδα με τις Υπηρεσίες μας και πολύ σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σου με περισσότερες πληροφορίες.