+357 22332322, +30 6908565139
admissions@myunifind.com

FAQ

Οι πιο συχνές ερωτήσεις των Φοιτητών.

Εξ Αποστάσεως Προγράμματα

Ποια είναι η διαδικασία αίτησης για εισδοχή στο Πανεπιστήμιο;

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας δέχεται αιτήσεις για το χειμερινό (Σεπτέμβριος) και το εαρινό (Φεβρουάριος) ακαδημαϊκό εξάμηνο. Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές κατά τη διάρκεια του έτους πριν από την ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων κάθε ακαδημαϊκού τετραμήνου.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗ

Βρες όλα τα Διεθνώς Αναγνωρισμένα Προγράμματα Σπουδών που προσφέρουν οι 5 Σχολές του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και επίλεξε το επιθυμητό. Το ποσό της Υποτροφίας αναγράφεται στη σελίδα του κάθε Προγράμματος.

Αφού επιλέξεις το Πρόγραμμα Σπουδών που σε ενδιαφέρει, συμπλήρωσε απλά και εύκολα την Αίτηση Εγγραφής. Όταν συμπληρωθεί με επιτυχία, αυτόματα θα σου αποσταλεί και σχετικό email με πληροφορίες για τα δικαιολογητικά που χρειάζεται να υποβληθούν με την Αίτηση Εγγραφής στο Πανεπιστήμιο.

Τέλος, θα αναλάβουμε τη διαδικασία προεγγραφής σου, με τον έλεγχο και την αποστολή της Aίτησης Eγγραφής και των δικαιολογητικών στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Σε περίπτωση που το Πανεπιστήμιο σε αποδεχτεί, αυτόματα ισχύει και το ποσό της Υποτροφίας που αναγράφεται στη σελίδα του Προγράμματος που επίλεξες!

Οι υπηρεσίες μας προσφέρονται δωρεάν για όλους τους φοιτητές από Ελλάδα και Κύπρο!

Ποια είναι τα κριτήρια εισδοχής για τα προπτυχιακά προγράμματα;

Γενικότερο κριτήριο εισδοχής είναι το Απολυτήριο Λυκείου από αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή ισοδύναμο προσόν. Τα Α Levels μπορούν να θεωρηθούν σαν ισοδύναμο προσόν, τα οποία μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για αναγνώριση απαλλαγή αντίστοιχων μαθημάτων.

Για μερικά προγράμματα σπουδών ισχύουν επιπρόσθετα κριτήρια εισδοχής (π.χ. Αρχιτεκτονική, Μουσική) και λαμβάνονται υπόψη συμπληρωματικά στοιχεία (π.χ. συνέντευξη/ακρόαση/πορτφόλιο).

Ειδικά Κριτήρια Εισδοχής – Σε περίπτωση που ο υποψήφιος φοιτητής έχει χαμηλό γενικό βαθμό απολυτηρίου, τότε μπορεί να γίνει δεκτός στην κατηγορία «Ειδική Εισδοχή» (Special Admission), όπου κατά το πρώτο ακαδημαϊκό εξάμηνο παρακολουθεί λιγότερα μαθήματα με σκοπό την ομαλή προσαρμογή και την απόκτηση/βελτίωση των αναγκαίων ακαδημαϊκών δεξιοτήτων.

Ποιά είναι τα κριτήρια αξιολόγησης και κατάταξης των υποψηφίων για τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών;

• Συμπληρωμένο έντυπο αίτησης εισδοχής
• Απολυτήριο Λυκείου ή επίσημο ή επικυρωμένο αντίγραφο απολυτηρίου
• Επίσημο αντίγραφο Πτυχίου (συναφές με την επιλογή κλάδου) με Αναλυτική Βαθμολογία ή επίσημο ή επικυρωμένο αντίγραφο Αναλυτικής Βαθμολογίας
• Βιογραφικό Σημείωμα (CV)
• Δύο συστατικές επιστολές
• Σύντομη έκθεση για τους προσωπικούς στόχους και τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του υποψήφιου / της υποψήφιας
• Προηγούμενη ερευνητική δραστηριότητα (όπου απαιτείται)
• Θετική απόδοση στη συνέντευξη (όπου
απαιτείται)
• Δύο πρόσφατες φωτογραφίες διαστάσεων διαβατηρίου
• Απόδειξη γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας*

* Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας δεν αποτελεί κριτήριο για εισδοχή σε όλα τα μεταπτυχιακά προγράμματα. Ωστόσο εάν απαιτείται, υπάρχει η δυνατότητα βελτίωσης / ενδυνάμωσης της γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας με συμπληρωματικές ώρες διδασκαλίας.

Ποιος περΙπου είναι ο προϋπολογισμός για προσωπικά έξοδα και έξοδα διαβίωσης;

Πέρα από τα δίδακτρά σας, θα πρέπει στον προϋπολογισμό σας να λάβετε υπόψη τα προσωπικά σας έξοδα και τα έξοδα διαβίωσης.

Οι δαπάνες για το ακαδημαϊκό έτος υπολογίζονται ως εξής:

• Διαμονή €2,000-€3,000
• Διατροφή και άλλα προσωπικά έξοδα €2,000 – €3,000
• Βιβλία και γραφική ύλη €300-€400

Πώς υπολογίζεται η πληρωμή των διδάκτρων και άλλων τελών;

Για παράδειγμα, τα δίδακτρα και ο τρόπος πληρωμής για έναν φοιτητή πτυχιακού προγράμματος με δίδακτρα €8280, ο οποίος εγγράφεται για 15 credits/διδακτικές περιόδους ανά τετράμηνο (30 το χρόνο) υπολογίζονται ως εξής:

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ

Fall 2016
Διδακτρα (15 x €276 = €4140) + Άλλα τέλη (Δικαίωμα εγγραφής κ.α. €116) = 4256

Spring 2017
Διδακτρα (15 x €276 = €4140) + Άλλα τέλη €61 = 4201

Ετήσια Δίδακτρα 2017
Διδακτρα €8280 + Άλλα τέλη €177 = 8457

*Τα άλλα τέλη πιθανόν να διαφέρουν ανάλογα με το πρόγραμμα σπουδών, όπως των πτυχιακών προγραμμάτων Αρχιτεκτονικής, Μουσικής, Νοσηλευτικής, Φαρμακευτικής, Φυσικοθεραπείας, Χορού κλπ.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (συμπεριλαμβάνονται τα πιο πάνω άλλα τέλη)

Fall 2016
Σεπτέμβριος (προκαταβολή) €1000 + (31/10/2016) €814 + (30/11/2016) €814 + (31/12/2016) €814 + (31/01/2017) €814 = 4256

Spring 2017
Φεβρουάριος (προκαταβολή) €1000 + (31/03/2017) €800 + (30/04/2017) €800 + (31/05/2017) €800 + (30/06/2017) €801 = 4201

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Σύμφωνα με το εκπαιδευτικό σύστημα που ακολουθεί το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, τα δίδακτρα υπολογίζονται ανάλογα με τον αριθμό των πιστωτικών μονάδων (credits) ή των διδακτικών περιόδων που εγγράφεται ένας φοιτητής κάθε τετράμηνο (semester). Σε περίπτωση, που τα credits ενός μαθήματος πτυχιακού προγράμματος διαφέρουν απο τις ώρες διδασκαλίας (όπως Αγγλικά, κλπ), για σκοπούς υπολογισμού των διδάκτρων λαμβάνεται υπόψη ο μεγαλύτερος εκ των δύο αριθμών. Το ακαδημαϊκο έτος αποτελείται από 2 τετράμηνα, το Χειμερινό (Fall Semester) και το Εαρινό (Spring Semester).

2. Η κανονική φοίτηση αντιστοιχεί σε 15 credits/διδακτικές περιόδους ανά τετράμηνο (30 ανά έτος).

3. Σε περίπτωση που ένας φοιτητής πάρει έκπτωση στα δίδακτρα ή δικαιούται κάποιο είδος υποτροφίας, αυτή υπολογίζεται πάνω στα δίδακτρα και αφαιρείται από τις 4 δόσεις του κάθε τετραμήνου.

ΑΛΛΑ ΤΕΛΗ

• Αίτηση εισδοχής (καταβάλλεται μόνο μια φορά στο πανεπιστήμιο) €55
• Δικαίωμα Εγγραφής €26
• Δικαίωμα Φοιτητικών Δραστηριοτήτων (ανά τετράμηνο) €20
• Τέλος Χρήσης Τεχνολογικών Διευκολύνσεων (ανά τετράμηνο) €55
• Τέλος για μαθήματα Εργαστηρίου (ανά μάθημα εργαστηρίου) €26
• Τέλος Έκδοσης Αναλυτικής Βαθμολογίας (Transcript Fee) (ανά αντίτυπο) €5
• Αίτηση Αποφοίτησης €60
• Αξιολόγηση μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων €52

Μπορώ να βελτιώσω το επίπεδο γνώσης μου στην Αγγλική γλώσσα;

Οι φοιτητές που παρακολουθούν προγράμματα σπουδών, τα οποία προσφέρονται εξ ολοκλήρου στα Αγγλικά ή προγράμματα σπουδών, που προσφέρονται στα Ελληνικά τουλάχιστον για τα δύο πρώτα χρόνια, έχουν την ευκαιρία να βελτιώσουν και να ενδυναμώσουν τη γνώση της Αγγλικής γλώσσας με συμπληρωματικές ώρες διδασκαλίας.

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας προσφέρει επίσης δωρεάν μαθήματα προετοιμασίας στους πρωτοετείς φοιτητές προκειμένου να βελτιώσουν το επίπεδο των Αγγλικών τους. Τα μαθήματα αυτά διαρκούν 4 βδομάδες και ξεκινούν ένα μήνα πριν την επίσημη έναρξη του ακαδημαϊκού έτους.

Τι είναι το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πιστωτικών Μονάδων ECTS;

Πρόκειται για ένα Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων, το οποίο στοχεύει στη διαφάνεια και επίτευξη των μαθησιακών αποτελεσμάτων και των διαδικασιών μάθησης. Αποσκοπεί στην αναγνώριση και στην επικύρωση τίτλων σπουδών και ενοτήτων μάθησης, καθώς και της κινητικότητας των φοιτητών (Erasmus).

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας έλαβε την ανώτατη διάκριση ECTS Label (European Transfer Credit System).

Τόσο το σύστημα ECTS όσο και το “Παράρτημα Διπλώματος” (Diploma Supplement Label), το οποίο περιγράφει τη φύση και το περιεχόμενο των σπουδών, είναι ενδείξεις αριστείας.

Ποια προγράμματα Σπουδών προσφέρει το Πανεπιστήμιο για την Ενέργεια και τους Υδρογονάνθρακες;

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, συναισθανόμενο τη σπουδαιότητα της βέλτιστης αξιοποίησης των κοιτασμάτων Φυσικού Αερίου στην Κυπριακή ΑΟΖ, για τη θωράκιση της χώρας και την πρόοδο, παρουσιάζει 8 Προγράμματα Σπουδών:

• Bachelor’s στη Μηχανική Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου (Oil & Gas Engineering),
• Master’s και PhD στη Μηχανική Πετρελαίου, Φυσικού Αερίου και Ενέργειας (Oil, Gas and Energy Engineering),
• Bachelor’s στη Διαχείριση Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Environmental & Energy Management),
• Bachelor’s στη Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων (Energy, Oil & Gas Management),
• Master’s στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) με κατεύθυνση στη Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων,
• Bachelor’s στις Διεθνείς Σχέσεις και Ευρωπαϊκές Σπουδές με κατεύθυνση στη Γεωπολιτική Ενέργειας και Υδρογονανθράκων (Politics of Oil & Gas) και
• Master’s στις Διεθνείς Σχέσεις και Ευρωπαϊκές Σπουδές με κατεύθυνση στη Γεωπολιτική Ενέργειας και Υδρογονανθράκων (Politics of Oil & Gas).

Τα προγράμματα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας είναι αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.;

Τα περισσότερα Προγράμματα του Πανεπιστημίου είναι αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (αναγράφεται στη σελίδα του κάθε Προγράμματος). Τα υπόλοιπα προγράμματα είναι υπο αξιολόγηση και αναμένεται να αναγνωριστούν σύντομα.

Το Πανεπιστήμιο απασχολεί φοιτητές για μείωση των διδάκτρων;

Κάθε εξάμηνο το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας απασχολεί μεγάλο αριθμό φοιτητών ως βοηθούς εργαστηρίων ή σε άλλες υπηρεσίες του Πανεπιστημίου. Ο κάθε φοιτητής-βοηθός απασχολείται τουλάχιστον 5-20 ώρες την εβδομάδα, με ανάλογη μείωση στα δίδακτρά του.

Είμαι από Κύπρο. Γιατί να επιλέξω να παραμείνω στη χώρα μου για Σπουδές;

ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ, ΜΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ

Επιλέγοντας να παραμείνεις στην Κύπρο αποφεύγεις τα έξοδα των μετακινήσεων στο εξωτερικό και δεν υποβάλλεσαι στη δύσκολη και χρονοβόρα περίοδο της προσαρμογής. Διατηρείς τους οικογενειακούς και φιλικούς σου δεσμούς – πράγμα που σημαίνει ότι θα έχεις τη στήριξη των δικών σου ανθρώπων – γεγονός που σου δίνει την ευκαιρία να παρακολουθήσεις απρόσκοπτα τα μαθήματά σου.

Σημαντικό πλεονέκτημα για να επιλέξετε να φοιτήσετε σε μια κοινωνία που σας είναι ήδη γνωστή, είναι οι πολλαπλάσιες ευκαιρίες που θα υπάρξουν για πρακτική εμπειρία και εξάσκηση του μελλοντικού σας επαγγέλματος. Θα σας είναι συγχρόνως πιο εύκολο να έχετε ενεργή δράση μέσα στην κοινωνία και να δραστηριοποιείστε παράλληλα με τις σπουδές σας σε τομείς που σας ενδιαφέρουν.

Είμαι από Ελλάδα. Γιατί να επιλέξω να σπουδάσω στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας;

• Σπουδάζεις την Πρώτη σου επιλογή!
• Τα προγράμματα του Πανεπιστημίου είναι ισότιμα και αντίστοιχα των Κρατικών Πανεπιστημίων.
• Προσφέρονται προπαρασκευαστικά προγράμματα σπουδών.
• Πολλά προγράμματα προσφέρονται εξολοκλήρου στα Ελληνικά και άλλα στα Αγγλικά.
• Τα προγράμματα σπουδών είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Πώς μπορεί να με βοηθήσει το τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού ΑΡΙΣΤΟΝ;

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας προσφέρει το τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού ΑΡΙΣΤΟΝ, το οποίο βοηθά στην επιλογή προγράμματος σπουδών. Είναι σταθμισμένο σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διαθέτει κλίμακες αλήθειας/ψεύδους, οι οποίες προσδιορίζουν την αξιοπιστία των απαντήσεων. Διερευνά την προσωπικότητα, τις κλίσεις, τις ικανότητες, τις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντα, προσδιορίζοντας έτσι προγράμματα και επαγγέλματα, τα οποία συγκλίνουν με όλα τα προαναφερόμενα. Μετά τη συμπλήρωση του τεστ ακολουθεί η εξαγωγή και η ανάλυση των αποτελεσμάτων μέσα από τη συμβουλευτική διαδικασία.

Για περισσότερες πληροφορίες, συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας και πολύ σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Πώς διεξάγονται τα εξ αποστάσεως μαθήματα; Ποιες είναι οι απαιτήσεις τους;

H παρακολούθηση των εξ αποστάσεως μαθημάτων γίνεται μέσω μιας διαδικτυακής πλατφόρμας (Moodle) στην οποία οι φοιτητές έχουν πρόσβαση μετά την επίσημη εγγραφή τους στο πρόγραμμα. Μέσω αυτής της πλατφόρμας ο φοιτητής έχει πρόσβαση στο υλικό των μαθημάτων που έχει επιλέξει για το αντίστοιχο εξάμηνο. Το κάθε μάθημα αποτελείται από διαλέξεις, εργασίες και τελική γραπτή εξέταση. Οι διαλέξεις και οι εργασίες παραδίδονται μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας ενώ η τελικές γραπτές εξετάσεις απαιτούν φυσική παρουσία. Στο κάθε μάθημα υπάρχει και το αντίστοιχο ‘φόρουμ’, μέσω του οποίου ο φοιτητής μπορεί να επικοινωνεί τόσο με τον καθηγητή του όσο και τους συμφοιτητές του. Ο φοιτητής μπορεί επίσης να επικοινωνεί κατευθείαν με τον καθηγητή του, τα στοιχεία επικοινωνίας του οποίου βρίσκονται μόνιμα αναρτημένα στο διάγραμμα του μαθήματος. Για το κάθε πρόγραμμα υπάρχει επίσης και το «Φόρουμ Ανακοινώσεων» μέσω του οποίου αναρτώνται ανακοινώσεις για σημαντικά θέματα ακαδημαϊκής και διοικητικής φύσεως κάθε εξάμηνο.

Τί διαφορά έχουν τα σεμινάρια του Εξ Αποστάσεως Μεταπτυχιακού στις Επιστήμες Αγωγής με τα μαθήματα; Θα πρέπει να παρευρεθώ κάπου;

Τα σεμινάρια αποτελούνται μόνο από εργασίες και δεν έχουν τελική εξέταση. Και τα σεμινάρια διεξάγονται μέσω της πλατφόρμας και δεν απαιτούν καθόλου φυσική παρουσία.

Πώς πληρώνονται τα δίδακτρα;

Αφού ο φοιτητής διευθετήσει τη προκαταβολή για το νέο εξάμηνο, θα πρέπει να καταβληθούν άλλες τρεις μηνιαίες δόσεις. Το ύψος των μηνιαίων δόσεων είναι αναλόγως του αριθμού μαθημάτων που επιλέγει ο φοιτητής. Η προκαταβολή για τα Μεταπτυχιακά (Master) προγράμματα είναι 400 ευρώ ενώ για τα προπτυχιακά (Bachelor’s) είναι 500 ευρώ. Οι μηνιαίες δόσεις εμφανίζονται στο Student Intranet (Installments). Όλες οι κινήσεις του λογαριασμού σας (χρεώσεις/πιστώσεις) εμφανίζονται επίσης στο Student Intranet (My Account).

Ο αριθμός αναφοράς με τον οποίο δήλωσα τα μαθήματα μου (Α…Ν…) σήμερα δεν δουλεύει για είσοδο στο Student Intranet. Τί να κάνω;

Για τους νεοεισερχόμενους φοιτητές, μετά την έγκριση των μαθημάτων από τους Ακαδημαϊκούς Συμβούλους, αποστέλλεται ο μόνιμος Αριθμός Φοιτητικής Ταυτότητας (U…N…) ο οποίος χρησιμοποιείται πλέον για είσοδο στο Student Intranet και στην πλατφόρμα Moodle. Ο αριθμός αναφοράς (Α…Ν…) παύει να ισχύει.

Πώς δηλώνονται τα μαθήματα;

Τα μαθήματα δηλώνονται ηλεκτρονικά μέσω του φοιτητικού λογισμικού ‘Student Intranet’, επιλέγοντας το Online Pre-registration. Τα προσφερόμενα μαθήματα έχουν δίπλα τους την ένδειξη “Add” και ο φοιτητής θα πρέπει να επιλέξει το πρώτο διαθέσιμο τμήμα. Τα μαθήματα που δεν εμφανίζουν δίπλα τους την ένδειξη “Add” δεν προσφέρονται στο συγκεκριμένο εξάμηνο κι έτσι δεν μπορεί ο φοιτητής να τα επιλέξει.

Έχω οικονομικές εκκρεμότητες. Μπορώ να δηλώσω μαθήματα;

Η πρόσβαση στο σύστημα ηλεκτρονικής προεγγραφής μαθημάτων δε διακόπτεται όταν υπάρχουν οικονομικές οφειλές. Ο φοιτητής μπορεί να προχωρήσει κανονικά με την ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων. Ωστόσο, οι οικονομικές εκκρεμότητες έχουν ως αποτέλεσμα τη μη πρόσβαση στις τελικές βαθμολογίες. Για την επίσημη εγγραφή στα μαθήματα του νέου εξαμήνου και για τη σχετική πρόσβαση στην πλατφόρμα Moodle, θα πρέπει τακτοποιηθούν όλες οι οικονομικές οφειλές του προηγούμενου εξαμήνου και να καταβληθεί η προκαταβολή για το νέο εξάμηνο (400 ευρώ για τα Μεταπτυχιακά και 500 ευρώ για τα Προπτυχιακά).

Προσπαθώ να δηλώσω μαθήματα και δεν μπορώ. Τί να κάνω;

Το Student Intranet είναι πιο συμβατό με Internet Explorer (ενώ η πλατφόρμα Moodle είναι πιο συμβατή με Google Chrome). Εάν ο φοιτητής προσπαθεί να εισέλθει στο σύστημα προεγγραφής μαθημάτων από άλλο διακομιστή (browser) του προτείνουμε να δοκιμάσει να εισέλθει στο Student Intranet μέσω Internet Explorer.

Εάν αυτό δεν βοηθήσει τότε προτείνουμε στο φοιτητή να ενεργοποιήσει τα ‘αναδυόμενα παράθυρα’ (pop-up windows) επιλέγοντας το σχετικό σύνδεσμο που υπάρχει στο μήνυμα για την ηλεκτρονική προ-εγγραφή μαθημάτων.

Πώς μπορώ να ξέρω αν οι επιλογές μαθημάτων μου ήταν σωστές; Θα λάβω κάποια ενημέρωση;

Όταν ο φοιτητής επιλέξει μαθήματα (ή κάνει οποιαδήποτε αλλαγή στη δήλωση μαθημάτων) οι Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι θα λάβουν σχετική ειδοποίηση, έτσι ώστε να προβούν σε έλεγχο των επιλογών. Ο φοιτητής λαμβάνει ηλεκτρονικό μήνυμα επιβεβαιώνοντας την επιλογή, πριν την έναρξη του νέου εξαμήνου. Σε περίπτωση που γίνει κάποιο λάθος στις επιλογές μαθημάτων του φοιτητή ή υπάρξει οποιοδήποτε πρόβλημα με τη δήλωση μαθημάτων, οι Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι θα επικοινωνήσουν με το φοιτητή. Προς αποφυγή λανθασμένης επιλογής μαθημάτων, οι φοιτητές θα πρέπει να μελετούν προσεκτικά τις οδηγίες που αποστέλλονται και να συμβουλεύονται την πορεία σπουδών τους (Academic Path) μέσω του φοιτητικού τους λογισμικού Student Intranet.

Γιατί τα μαθήματα που δήλωσα εμφανίζονται με κόκκινο χρώμα στο Student Intranet;

Για να επισημοποιηθεί η εγγραφή του φοιτητή στα μαθήματα που έχει δηλώσει, θα πρέπει να καταβληθεί η προκαταβολή και να δοθεί έγκριση των μαθημάτων από τους Ακαδημαϊκούς Συμβούλους.

Μπορώ να κάνω αλλαγές στα μαθήματα που έχω δηλώσει;

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη δήλωση μαθημάτων, θα πρέπει να γίνονται εντός της περιόδου προσθαφαίρεσης μαθημάτων (Add/Drop period), δηλαδή μέχρι το τέλος της δεύτερης εβδομάδας του εξαμήνου το αργότερο. Εάν ο φοιτητής αποφασίσει να αφαιρέσει κάποιο μάθημα μετά την περίοδο προσθαφαίρεσης μαθημάτων (Add/Drop period), θα πρέπει να αποσυρθεί από το μάθημα (Student Withdrawal) με την αντίστοιχη χρέωση διδάκτρων.

Έχω χάσει τον κωδικό μου για το Student Intranet. Τί να κάνω;

Σε περίπτωση που ο φοιτητής δεν μπορεί να βρει τον κωδικό του για το Student Intranet
από το αρχικό email που του είχε αποσταλεί, μπορεί να επικοινωνήσει με το Τμήμα Εξ
Αποστάσεως Εκπαίδευσης με τον Αριθμό Φοιτητικής Ταυτότητας, έτσι ώστε το τμήμα να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες και ο κωδικός πρόσβασης να αποσταλεί ξανά στο
φοιτητή μέσω email.

Έχω χάσει τον κωδικό μου για την πλατφόρμα Moodle. Τί να κάνω;

Σε περίπτωση που ο φοιτητής δεν μπορεί να βρει τον κωδικό του για την πλατφόρμα Moodle από το αρχικό email που του είχε αποσταλεί, μπορεί να επικοινωνήσει με το Τμήμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης με τον Αριθμό Φοιτητικής Ταυτότητας, έτσι ώστε το τμήμα να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες και ο κωδικός πρόσβασης να αποσταλεί ξανά στο φοιτητή μέσω email.

Ενδιαφέρομαι για Στέγαση. Πού να αποταθώ;

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας βρίσκεται στο κέντρο της Λευκωσίας και εξυπηρετείται από τα αστικά δρομολόγια των λεωφορείων, κάνοντας έτσι τη μετακίνησή σου πολύ εύκολη. Βρίσκεται επίσης σε μια εμπορική περιοχή με πολλά καταστήματα, εστιατόρια και χώρους αναψυχής και κοντά στο Mall της Έγκωμης.

Ως φοιτητής έχεις πολλές επιλογές διαμονής, όπως δωμάτιο σε έναν από τους ξενώνες του Πανεπιστημίου, αλλά και κοντινά ιδιωτικά διαμερίσματα ή σπίτια προς ενοικίαση.

Στη MyUniFind συνεργαζόμαστε με αξιόπιστες εταιρείες εξεύρεσης διαμονής στη Λευκωσία και μπορούμε να σε βοηθήσουμε να βρεις την κατάλληλη στέγη που θα σε φιλοξενήσει σε όλη τη διάρκεια των σπουδών σου. Υπάρχουν επιλογές διαμονής εντός και εκτός της Πανεπιστημιούπολης και εμείς αναλαμβάνουμε να σου προσφέρουμε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που μπορεί να χρειαστείς.

Συμπλήρωσε τη φόρμα για βοήθεια στην εξεύρεση διαμονής που θα βρεις στη σελίδα με τις Υπηρεσίες μας και πολύ σύντομα ένας συνεργάτης – μεσίτης της MyUniFind, θα επικοινωνήσει μαζί σου για τη διαδικασία.

Ενδιαφέρομαι για παραλαβή από το αεροδρόμιο. Πού να αποταθώ;

Αναλαμβάνουμε την επικοινωνία με αξιόπιστη εταιρεία ταξί για την παραλαβή σου, την ώρα της άφιξής σου. Η τιμή από το Διεθνές Αεροδρόμιο Λάρνακας στη Λευκωσία είναι €50 και από το Διεθνές Αεροδρόμιο Πάφου στη Λευκωσία περίπου €95.

Το ταξί μπορεί να σε πάει στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας ή σε οποιοδήποτε ξενοδοχείο αν έχει γίνει προηγουμένως η απαραίτητη κράτηση.

Συμπλήρωσε τη Φόρμα Παραλαβής από το Αεροδρόμιο που θα βρεις στη σελίδα με τις Υπηρεσίες μας και πολύ σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σου με περισσότερες πληροφορίες.

Ενδιαφέρομαι για Ξενάγηση στην Πανεπιστημιούπολη. Πού να αποταθώ;

Το Τμήμα Εισδοχής Φοιτητών του Πανεπιστημίου, σε καλωσορίζει μαζί με όλους τους υπόλοιπους φοιτητές, αλλά και την οικογένειά σου.

Αν σε ενδιαφέρει μια ξενάγηση στην Πανεπιστημιούπολη για να γνωρίσεις το περιβάλλον όπου θα ζεις και θα περνάς τις ώρες σου, συμπλήρωσε τη Φόρμα για Ξενάγηση στην Πανεπιστημιούπολη που θα βρεις στη σελίδα με τις Υπηρεσίες μας και πολύ σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σου με περισσότερες πληροφορίες.