Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος
admissions@myunifind.com

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΤΥΧΙΑ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ

 Φιλοσοφία
Οι νέες τεχνολογίες και το διαδίκτυο έχουν φέρει επανάσταση στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση και σημαντικές βελτιώσεις στις μεθόδους διδασκαλίας και μάθησης. Συγχρόνως, δίνουν τη δυνατότητα φοίτησης εξ αποστάσεως σε στρατιώτες, εργαζόμενους και σε όσους δυσκολεύονται να παρακολουθήσουν μαθήματα σε συμβατικά τμήματα/τάξεις.