Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος
admissions@myunifind.com
Category

ΣΧΟΛΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ)

Doctoral Degree (PhD) Το διδακτορικό πρόγραμμα στις Ιατρικές Επιστήμες δέχεται προτάσεις για μελέτη σε οποιοδήποτε κλάδο/ειδικότητα της Ιατρικής. Όλες οι προτάσεις υπόκεινται...
Read More

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ (MSc / PgDip)

Μεταπτυχιακό | MSc Μεταπτυχιακό Δίπλωμα | PgDip Οι σημερινές προκλήσεις στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης – είτε αφορούν την ενίσχυση των συστημάτων...
Read More

ΙΑΤΡΙΚΗ (Doctor of Medicine, MD)

Doctor of Medicine (MD) Το εξαετές πρόγραμμα σπουδών MD απευθύνεται σε απόφοιτους λυκείων και απονέμεται από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Οι φοιτητές του...
Read More