Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος
admissions@myunifind.com
Category

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΝΟΜΙΚΗ (ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ) | Distance Learning

Latin Legum Magister (LLM) Το Πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα για εξειδίκευση σε δύο συγκεκριμένες περιοχές του γνωστικού αντικειμένου της νομικής επιστήμης, α)...
Read More