Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος
admissions@myunifind.com
Category

Πτυχία

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΠΤΥΧΙΟ)

Bachelor of Arts (BA) Το πρόγραμμα στοχεύει στην ανάπτυξη της ώριμης αισθητικής άποψης, της δημιουργικής φαντασίας, της ολοκληρωμένης αντίληψης των δυνατοτήτων του τρισδιάστατου χώρου καθώς...
Read More

ΚΑΛΕΣ ΤΕΧΝΕΣ (ΠΤΥΧΙΟ)

Bachelor of Arts (BA) Η Τέχνη διατηρεί σημαντική θέση στο επίκεντρο της πολιτιστικής ζωής των κοινωνιών και διαρκώς επεκτείνεται σε νέες περιοχές...
Read More

ΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΤΥΧΙΟ)

Bachelor of Arts (BA) Ο κλάδος της Γραφικής Επικοινωνίας αναπτύσσεται ραγδαία με τη βοήθεια των ψηφιακών εργαλείων και οι συνεχείς αλλαγές συνιστούν...
Read More

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ (ΠΤΥΧΙΟ)

Bachelor of Arts in Architecture (BAArch) / Diploma in Architecture (DipArch) Το πρόγραμμα παρέχει στους φοιτητές μια ολοκληρωμένη σειρά δεξιοτήτων στην Αρχιτεκτονική, την...
Read More

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΠΤΥΧΙΟ)

Bachelor of Science (BSc) Η Ψυχολογία επικεντρώνεται σε όλους τους τομείς της άμεσης και συγκαλυμμένης ανθρώπινης συμπεριφοράς, όπως για παράδειγμα, την αλληλεπίδραση...
Read More

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΤΥΧΙΟ)

Bachelor of Science (BSc) Το πρόγραμμα Κοινωνικής Εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες και τους κινδύνους που θέτουν σε αμφισβήτηση την...
Read More