Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος
admissions@myunifind.com
Category

Διδακτορικά

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ)

Doctor of Philosophy (PhD) Το διδακτορικό πρόγραμμα στη Φυσικοθεραπεία απευθύνεται σε φοιτητές που επιθυμούν να εξειδικευτούν σε ερευνητικά γνωστικά αντικείμενα της σύγχρονης...
Read More

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ (ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ)

Doctor of Philosophy (PhD) Το διδακτορικό πρόγραμμα στη Νοσηλευτική προσφέρει πληροφορίες, γνώσεις και δεξιότητες στους ερευνητές, και την ικανότητα να διεξάγουν όλα...
Read More

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ)

Doctor of Philosophy (PhD) Το διδακτορικό πρόγραμμα στην Πληροφορική παρέχει στους υποψήφιους διδάκτορες προηγμένη γνώση στην Επιστήμη των Υπολογιστών και της Τεχνολογίας...
Read More