Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος
admissions@myunifind.com
Category

Διδακτορικά

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ)

Doctor of Philosophy (PhD) Το διδακτορικό πρόγραμμα στην Ψυχολογία εκπαιδεύει και προετοιμάζει ψυχολόγους ερευνητές, οι οποίοι ανάλογα με τον τομέα εξειδίκευσής τους...
Read More

ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ)

Doctor of Philosophy (PhD) Ο σκοπός του διδακτορικού προγράμματος στην Κλινική Ψυχολογία είναι πολύπτυχος, ώστε να ανταποκρίνεται και να καλύπτει την πολυπλοκότητα...
Read More

ΘΕΟΛΟΓΙΑ (ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ)

Doctor of Philosophy (PhD) Το διδακτορικό πρόγραμμα στη Θεολογία προετοιμάζει και καταρτίζει ερευνητές, που θα εργασθούν ως καταλύτες ανάπτυξης και στις τρεις...
Read More

ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ (ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ)

Doctor of Philosophy (PhD) Το διδακτορικό πρόγραμμα στην Εγκληματολογία έχει στόχο τη διάπλαση επιστημόνων, οι οποίοι θα είναι σε θέση να διεξάγουν...
Read More