Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος
admissions@myunifind.com

Επιλογή Προγράμματος

Βρείτε όλα τα Διεθνώς Αναγνωρισμένα Προγράμματα Σπουδών του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και επιλέξτε το επιθυμητό.

Υποβολή Αίτησης Εισδοχής

Όταν έχετε συγκεντρώσει όλα τα έγγραφα, θα πρέπει σαρωθούν και να αποσταλούν ηλεκτρονικά στο admissions@myunifind.com.

Αξιολόγηση Αίτησης Εισδοχής

To Tμήμα Διεκπεραίωσης Αιτήσεων θα αναλάβει την διαδικασία προεγγραφής σας, με τον έλεγχο και την αποστολή της Αίτησης Εισδοχής στο Πανεπιστήμιο.

Προγράμματα Σπουδών

ΠΤΥΧΙΑ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

Σπούδασε απο την άνεση του Σπιτιού ή του Γραφείου σου!

 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ